Ring oss: 0104 50 50 00

Young Professionals

Inom Thomas Concrete Group och det svenska dotterbolaget Thomas Betong har vi ett program för att ta emot unga akademiker och ge dem en flygande start i yrkeslivet.

Du tillträder en ordinarie tjänst med en tydlig utvecklingsplan för första året. Utöver vet finns ett ettårigt programspår som vi kallar Young Professionals med syfte att ge dig en bred verksamhetsförståelse och bygga ett unikt nätverk inom bolaget.

Programmet innehåller tre delar och innehållet anpassas efter inriktningen på din tjänst som Young Professional.

  • Affärsutveckling - möten och presentationer kring den övergripande Affärsutvecklingsprocessen som du ingår i. Här ingår också att träffa affärsledningen för koncernen samt den svenska verksamheten.

  • Arbetsprocess – nätverk, rutiner och arbetssätt inom den arbetsprocess du kommer verka inom

  • Lära känna företaget – en bred introduktion till båda affärsområdena i Sverige, dvs Affärsområde Betong med färskbetong samt Affärsområde Prefab med prefabricerade betongelement. Du får vara med på bl.a. fabrik, åka betongbil, vara med på säljmöten för att få en riktigt bra förståelse för verksamheten.


Under våren 2022 har vi påbörjat följande tre program:

arrow blue Thomas Young Professional – IT

arrow blue Thomas Young Professional – Business Development