Ring oss: 0104 50 50 00

Thomas Betong inviger ny fabrik i Heby väster om Uppsala


Bidrar med årlig produktion motsvarande 4 000 nya lägenheter


Thomas Betongs helt nya fabrik i Heby väster om Uppsala, som invigs den 28 september, kommer i tvåskift att producera prefabricerade skalväggar och plattbärlag i sådan volym att det motsvarar cirka 4 000 nyproducerade lägenheter per år. Bostadsbristen i Stockholm och Mälarregion är fortfarande stor. ”Genom den nya fabriken i Heby möter vi marknadens behov och bidrar till att lösa bostadsbristen”, säger Carina Edblad, vd i Thomas Betong.


Prefabricerade skalväggar och plattbärlag skräddarsys i Hebyfabriken för sitt ändamål redan i gjutningen. Produktionen sker enligt cirkulationsprincipen. Elinstallationer och rör läggs på plats inför gjutning av väggar, bjälklag och balkonger. Efter härdning i härdkammare levereras de prefabricerade elementen till byggplatsen. Där monteras de samman till en på platsen gjuten betongstomme. Byggmetoden är rationell och snabb. Byggtiden kortas jämfört med konventionella metoder.


”För oss, som är ett svenskägt familjeföretag som verkar internationellt, är det naturligt att investera i Sverige. Vår växande hemmamarknad är mycket viktig. Koncernens strategi är fortsatt tillväxt med stort fokus på kundservice. Utöver att koncernen de senaste åren stärkt sin position i Stockholm och Göteborgsregionen har vi också investerat i ett flertal nya fabriker för fabriksbetong i bl.a. USA”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef i Thomas Concrete Group.


Förra året lanserade Thomas Betong ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong. Skalväggarna produceras nu i den nya fabriken i Heby.


Den nya fabriken i Heby innebär en investering om cirka 100 miljoner kronor och totalt kommer cirka 75 personer sysselsättas. En del av kapaciteten i den nya Hebyfabriken är redan kontrakterad av byggbolaget JM. Fabriken certifieras enligt Green Building, SGBC, vilket innebär att energiförbrukningen är minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler.
Med sin mycket långa livscykel bidrar betong till ett hållbart samhälle. Betong är ett oorganiskt material som varken brinner eller möglar. Med sina dokumenterade egenskaper är betong ett attraktivt byggmaterial och industriellt effektivt för ett hållbart byggande.


För ytterligare information kontakta:
Carina Edblad
VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00

 

Hand Karlander
VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com
Telefon: 010-450 50 00