Ring oss: 0104 50 50 00

PRESSMEDDELANDE - 17 december 2021

 

Peab i samarbete med Thomas Betong

– Färjestadsskolan i Karlstad byggs med hållbarhetsfokus

 

Peabs projekt Färjestadsskolan i Karlstad byggs med fokus på hållbarhet och miljö. Thomas Betong har därför levererat drygt 1 600 kubikmeter klimatförbättrad betong till projektet – ett samarbete som inneburit en CO2-besparing på 92 ton.

 

 Klimatförbättrad betong Thomas Betong Färjästadsskolan

 Illustration: SWECO

 

Nya Färjestadsskolan i Karlstad byggs av Peab på uppdrag av Karlstad kommun och ska bli en F-6 skola för över 750 elever, med tillhörande idrottshall. Skolbyggnaden kommer att bestå av en sammanhängande huskropp i tre våningsplan med flera entréer mot skolgården.

 

– Eftersom marken är sättningskänslig har vi bland annat valt att gjuta en pålad betongterras framför alla entréer. Utomhusterrasen är på nästan 900 kvadrat, helt gjord med Thomafrys Grön, klimatförbättrad betong, säger Johannes Larsson, Entreprenadingenjör, PEAB.

 

KlimförbättradBetong symbol RGBUtöver klimatförbättrad betong används takisolering bestående av stenull, ett material som kan återvinnas, alla tak har en yta som absorberar koldioxid och idrottshallens tak har fått solpaneler. Idrottshallen, i anslutning till skolan, är redan klar och överlämnad till Karlstad Kommun.

 

– Vid gjutning av bottenplattorna till skolan och idrottshallen användes vår produkt Thomatork Grön, den gav 15 % lägre CO2-avtryck i detta projekt och säkerställer samtidigt en snabb och pålitlig torkningstid. säger Jonas Kilman, Teknisk Säljare, Värmland, Thomas Betong.

 

Sammanlagt har Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, levererat 1 688 m3 klimatförbättrad betong till projektet, vilket innebär en CO2-besparing på 92 ton.

 

– Att använda oss av Thomas Betongs klimatförbättrade betong känns självklart då den är bra för miljö och lever upp till kraven för projektets tidplan. Våra mätningar visar att den klimatförbättrade betongen till och med torkar något snabbare än enligt prognos, säger Johannes Larsson.

 

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 35 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se