Ring oss: 0104 50 50 00

Thomas Betongs fabriker drivs med 100% förnybara bränslen

 

Sverige ska bli en fossilneutral nation till år 2045. Thomas Betong vill vara med och bidra till den omställningen och konverterar alla sina fabriker till biobaserad och förnyelsebar eldningsolja. Tack vare omställningen minskar Thomas Betong sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen i fabrikerna med 55%.

 

Konverteringen till RME Eldningsolja sker i alla fabriker för både fabriksbetong och prefab element. Satsningen genomförs i samarbete med Stockholm BioDiesel och kommer med bibehållen produktionsvolym generera en besparing på strax över 1100 ton CO2 per år.

 

”För oss på Thomas Betong är omsorg om människor och miljön viktigast. Det är därför vi investerar i nya hållbara lösningar. Den nya eldningsoljan ger oss möjlighet att gå ifrån fossila bränslen, skapa en friskare arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan.” – säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.


Fossilfri produktion är bara ett exempel på hållbarhetsarbete som pågår för att minska Thomas Betongs klimatpåverkan. Stort fokus på miljön har präglat företagets verksamhet i många år. Sedan 2016 får företaget all sin elkraft från EPD-certifierad vindkraft. Samma år lanserades Thomas Miljöstomme och sedan 2012 har betongprodukter med upp till 50% lägre klimatpåverkan erbjudits marknaden i Sverige.

 

I nästa steg kommer företaget satsa på distribution och fordonsflotta. Målet är att säkra miljövänliga drivmedel och vara öppen för tekniska innovationer och lösningar. En viktig del är också att verka för så kort transportavstånd som möjligt genom lokal produktion.

 

”Vi har fortsatt arbetet med att effektivisera vår energiförbrukning och detta är ett stort steg mot vårt mål att bli helt fossilfria. Med rätt energiminskande åtgärder ska vi ytterligare kunna minska vårt avtryck.” – fortsätter Carina Edblad.

 

Thomas Betongs fabriker drivs med 100 procent frnybara brnslen


För ytterligare information kontakta:

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00

 

Team Thomas Hållbarhetsredavisning 2017 finns på thomasbetong.se: http://thomasbetong.se/images/docs/Team%20Thomas_Sustainability%20Report_2017_180327_FINAL_www.pdf

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft - Betongbranschen https://www.svenskbetong.se/images/pdf/ffs_betongbranschen.pdf

 

Om Thomas Betong AB:

Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 36 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 370, omsättning 1,7 miljard SEK (2017). Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se