Ring oss: 0104 50 50 00

Utbildning och engagemang från Team Thomas leder till en starkare säkerhetskultur

Thomas Betong sätter alltid säkerheten först på agendan. Inte bara på sina egna arbetsplatser men även hos kunder och samarbetspartners. Därför arbetar bolaget ständigt med att stärka sin säkerhetskultur.

 

Utbildning är en viktig del i processen att säkerställa att alla anställda har grundläggande kunskaper om risker i arbetet men också om hur alla kan skydda sig. Därför har Thomas Betong under 2018 lanserat Thomas Academy; en ny intern utbildningsportal. Under årets säkerhetsvecka 12-16 november lyfts vikten av utbildning och själva portalen ytterligare en nivå till.

 

 

Säkerhetsveckan ger alla inom Team Thomas möjlighet att öka sitt engagemang för säkerhet genom att medarbetarna själva är delaktiga i planeringen: ”Vilka kunskaper behöver jag i mitt arbete?”

 

”Säkerhetsveckan är en del av vårt proaktiva arbetsmiljöarbete för att säkerställa att vår personal mår bra, vilket bidrar till att våra produkter kan hålla högsta kvalitét och säkerställa våra leveranser. Det viktigaste för oss på Thomas Betong är att alla våra medarbetare kommer hem friska och hela samt att de trivs hos oss.” - säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00

 

 

Om Thomas Betong AB:
Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 36 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 370, omsättning 1,7 miljard SEK (2017). Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se