Ring oss: 0104 50 50 00

PRESSMEDDELANDE - 26 november 2021

 

Klimatförbättrad betong i Kungsbacka badhus

– unika projektet som blev startskottet för fortsatt samarbete

 

2018 påbörjades arbetet med Kungsbacka Badhus, ett spjutspetsprojekt dit Thomas Betong levererade hela 5 300 kubikmeter av sin klimatförbättrade betong ThomagrönVåren 2020 invigdes badhuset, vilket utgör hela 12 000 kvadratmeter, och den klimatförbättrade betongen gav ett minskat koldioxidavtryck på 30 procent.

 

Klimatförbättrad betong i Kungsbacka badhus 2

 

Det omfattande projektet, som genomfördes tillsammans med Kungsbacka kommun, Betonmast och HA Bygg, drogs i gång under våren 2018. Tidigt i projektet inleddes en dialog med Thomas Betong och C-lab, Thomas Concrete Groups laboratorium för forskning och utveckling. Där påbörjades framställningen av en klimatförbättrad betong, som hade krav på sig att motstå både klorid och fukt.

 

– ¬Vi blev involverade tidigt i projektet och har varit med på hela resan, från framtagning av betongrecept till att det idag står färdigt och är i bruk. Betongreceptet för Kungsbacka Badhus är helt kundunikt, säger Jonas Davidsson, försäljningschef på Thomas Betong.

 

Slutprodukten blev den klimatförbättrade betongen Thomagrön. Totalt resulterade valet av den klimatförbättrade betongen i en koldioxidbesparning på cirka 900 ton, och en CO2-reducering på 30 procent. Totalt genomfördes betongproduktion under femton månader, där den klimatförbättrade betongen användes till både bottenplattor, väggar och bassänger – allt från tävlingsbassänger och äventyrsbassänger till spabad och kallbad.

 

– Vår klimatförbättrade betong har många olika användningsområden. Den är väldigt fördelaktig att använda i sådana här projekt och kloridresistensen är en stor vinst. Det är mycket klor, rengöringsmedel och diverse kemikalier i ett badhus och det måste betongen kunna klara av. Vi har fått väldigt positiva reaktioner från Kungsbacka kommun, både under och efter projektet, säger Jonas.

 

Klimatförbättrad betong i kommande projekt
Byggnationen av Kungsbacka Badhus var det första där både Kungsbacka Kommun och underentreprenören HA Bygg använt klimatförbättrad betong - men inte det sista, berättar Niclas Håkansson, platschef på HA Bygg. Fördelarna med den klimatförbättrade betongen är många, och fler, snarlika projekt är redan i gång tillsammans med Thomas Betong.

 

– Vi har haft ett jättebra samarbete. Thomas Betong tar fram bra recept och finslipar verkligen på konsistenserna. Nu sitter vi med ett nytt badhus och där blir det också klimatförbättrad betong från Thomas Betong, rakt igenom. Betongen blir bara bättre och bättre, och ännu mer anpassad, säger Niclas och fortsätter:
– Jag tror absolut att vi kommer använda klimatförbättrad betong i flera olika sorters projekt framöver. Man tar vara på restprodukterna, masugnsslagg till exempel, vilket helt klart är bättre för vår planet. Ett väldigt bra alternativ.

 

Foto: Betonmast 

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 34 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se