Ring oss: 0104 50 50 00

 

Ny rapport visar: platsgjuten betongstomme med halvprefab från Thomas Betong når krav på halverad miljöpåverkan

Göteborg, 30 augusti 2023

 

En ny oberoende rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att platsgjuten betongstomme med halvprefab från Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, kan nå 200 kg CO2e/m² bruttoarea. Rapporten är den första i sitt slag och visar tydligt att det är fullt möjligt att nå halverad klimatpåverkan med betong som byggmaterial.

 

Byggarbetsplats ThomasBetong 600x800

 

Idag ställs höga krav på att halvera klimatpåverkan från nybyggnation. I Malmö finns den lokala färdplanen LFM30, där målet är klimatneutralt byggande till 2030. I Göteborg har till exempel Framtiden Byggutveckling satt som krav att nå 200 kg CO2e/m² bruttoarea i all nyproduktion av hyresrätter. En helt ny rapport, gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar nu att platsgjuten betongstomme tillsammans med halvprefab från Thomas Betong kan nå de högt ställda kraven.

 

– Med den nya rapporten visar vi att vi med vår klimatförbättrade betong Thomagrön tillsammans med klimatförbättrade prefabricerade betongelement kan nå även framtida krav på nybyggnation. Dessutom finns ytterligare potential om till exempel konstruktionen optimeras. Detta utan att göra avkall på ljudklassen, som kan vara en utmaning i andra byggsystem, säger Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong.

 

MatsKarlsson ThomasBetong 600x800

Mats Karlsson, Produktchef på Thomas Betong

 

Rapporten baseras på teoretiska beräkningar på passivhuset Blå Jungfrun i Stockholm. Till livscykelanalysen har EPD:er tagits fram för de ingående betongprodukterna. IVL har sedan sammanställt och kvalitetsgranskat samt slutligen skapat den oberoende rapporten.

 

– Vi har lagt ner ett stort engagemang i projektet för att kunna få en rättvis jämförelse mellan byggsystemen. Andra studier har inte haft med alla byggdelar eller ens hela livscykeln. Den här rapporten är den första i sitt slag som visar att vi med klimatförbättrad betong i en slimmad konstruktionslösning redan idag kan nå halverad klimatpåverkan. Betong är ett hållbart material, avslutar Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefab på Thomas Betong.

 

Läs hela rapporten här:
Platsgjuten betongstomme med halvprefab baserat på referenshuset Blå Jungfrun (diva-portal.org) 

 

Om Thomas Betong
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 38 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från fyra fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport, pumpning och montage av stomme. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.  www.thomasbetong.se

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2 400 anställda, producerade 5,9 miljoner m3 betong och omsatte drygt 10,5 miljarder SEK under 2022. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com