Möter ökad efterfrågan på betongstommar

Thomas Betong i ett nytt samarbete med JM

 

Ökat hållbart byggande i Sverige innebär att efterfrågan på betongstommar stiger. För att möta marknadens behov investerar Thomas Betong AB i en ny fabrik för prefabricerade element och tecknar ett strategiskt avtal för skalväggsleveranser med JM AB.

 

I juni tog Thomas Concrete Group beslut om att investera 80 MSEK i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag med kapacitet ca 150.000 m2. Första leverans från fabriken beräknas till september 2017.

 

I augusti tecknade Thomas Betong AB och JM AB ett femårigt strategiskt avtal för skalväggsleveranser. Samarbetet kommer att skapa möjlighet till att minimera transportkostnader, miljöpåverkan och korta ledtider.

 

Tidigare i år lanserade Thomas Betong ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för platsgjutna stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong.
”Det är ett viktigt avtal för oss”, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong AB. ”Vi vill bidra till att lösa bostadsbristen i Sverige och tillsammans med JM kunna bygga ett hållbart samhälle.

För ytterligare information kontakta:

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB 

carina.edblad@thomasbetong.se 

Telefon: 010-450 50 00

 


Om Thomas Betong AB:
Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 36 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från två fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 275, omsättning 1 miljard SEK (2015).
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.
www.thomasbetong.se