Ring oss: 0104 50 50 00

FÖLJ LEVERANSER I REALTID MED MIN BETONG®

Göteborg, 1 JULI 2020

Thomas Betong adderar nu realtidsspårning till sin tjänst Min Betong® -  en kundportal för att underlätta och effektivisera hantering av beställning och leverans.Våra kunder kan på så sätt alltid ha en bra överblick över byggprojektets betongleveranser.

 

I tjänsten finns sedan tidigare möjligheter till push-notiser om leveranser, hantera beställningar och projekt samt möjlighet till nedladdning av fakturor och digitala följesedlar. Thomas Betongs kunder kan på så sätt alltid ha en bra överblick över byggprojektets betongleveranser.

 

Med realtidsspårning av betongleveranser kan kunden i appen Min Betong eller på kundportalen få reda på var betongbilen är och beräknad ankomsttid. Via en karta där betongbilens position markeras kan man i realtid alltid veta var transporten befinner sig. Detta har varit en mycket efterfrågad tjänst och som hjälper till att effektivisera och planera det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen.

 

-Att kunna följa betongleveranser i realtid är en naturlig fortsättning på vårt fokus kring digitala tjänster som ökar kundnyttan och i linje med vår vision om att vara närmast kunden. Många av våra kunder har växlat över till digitala tjänster för att effektivisera och säkerställa sina projekt och vi ser hur efterfrågan bara växer. Samtidigt inför vi nu också möjligheten att exportera data till Excel eller Power BI, vilket vi tror kommer visa sig väldigt värdefullt i vår relation med kunden, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef på Thomas Betong.

 

Sedan årsskiftet har Min Betong funnits som prenumerationstjänst och i samband med införandet av realtidsspårning och exportmöjligheter samlas tjänsterna i tre nivåer. BASIC är kostnadsfri, STANDARD och PLUS är betaltjänster. Realtidsspårning av betongleveranser och exportmöjligheter till Excel och Power BI kommer ingå i Min Betongs PLUS-tjänst.

 

Thomas fortsatta fokus på digitaliserade tjänster
Thomas Betong är Specialisterna på betong och i en koncern med hög ambitionsnivå som internationellt ligger i framkant gällande digitaliserade processer och tjänster i byggmaterialbranschen. Kundportalen Min Betong® är en viktig del för att förverkliga företagets vision om att alltid vara nära kunden och samtidigt bidra till ett hållbarare samhällsbyggande.

 

Läs mer här om Min Betong®

http://thomasbetong.se/vart-erbjudande/min-betong-portal

 

För ytterligare information, kontakta:
Carina Edblad, VD, Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se | Tel: +46 10 450 50 00
Patrick Ingelsten, Marknadskommunikationsansvarig Thomas Betong AB
patrick.ingelsten@thomasbetong.se | Tel: +46 10 450 52 17
Om Thomas Betong AB: Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 36 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 380, omsättning 1,7 miljard SEK (2019).
Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.