Ring oss: 0104 50 50 00

Tänk på sprickrisken vid varm och torr väderlek – skydda, efterbehandla och härda betongen på rätt sätt

Nygjuten betong i kombination med varmt och torrt väder kan orsaka sprickor i betongen. Sprickorna kan upptäckas redan efter ett par timmar och kan sedan växa med tiden. Detta kallas plastiska krympsprickor.

 

Sprickorna orsakas av sammandragande krafter som skapas när betongen torkar ut för snabbt. När avdunstningshastigheten från betongen är hög kan krafterna bli så stora att betongen spricker. Faktorer som påverkar avdunstningshastigheten är betongytans temperatur, utetemperaturen, den relativa fuktigheten samt hur mycket det blåser på den nygjutna betongen.

 

Sprickor kan ge konstruktionsprobem

Sprickorna kan ibland upptäckas redan några timmar efter gjutning. De kan sedan växa i storlek och ge problem med den färdiga konstruktionen. När sprickorna blir stora blir det ett estetiskt problem. Ibland kan det även bli problem med konstruktionens beständighet och livslängd.

 

gjuta betong i varm vaderlek

Plastiska krympsprickor i betongen.

 

Tips för att undvika sprickor i betongen

Genom att härda den nygjutna betongen på rätt sätt och på olika sätt försöka sänka avdunstningshastigheten kan man undvika att betongen spricker. Gör så här:

 

  • Skydda betongytan från sol för att sänka betongytans temperatur.

  • Res vindskydd runt betongytan för att sänka avdunstningshastigheten.

  • Täck direkt efter gjutning med presenning eller fuktade filtar.

  • Tillför vatten genom högtrycksdimma.

  • Använd en membranhärdare med dokumenterat goda egenskaper.

 
OBS! Tänk på att genomskinlig plast kan leda till skadligt höga temperaturer i solljus.
     

 För att betongen inte ska härda för snabbt finns också möjlighet att tillsätta en så kallad retarder. Då tillsätts ett ämne som gör att öppethållandetiden på betongen förlängs.