Ring oss: 0104 50 50 00

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning vid Lilla Edets kraftstation

- Unikt framtagen betong med 30% mindre klimatpåverkan

 

Göteborg, 14 oktober 2021

 

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group ska leverera 6 000 kubikmeter klimatförbättrad betong till Vattenfalls nya damm vid kraftstationen i Lilla Edet vid Göta Älv. Genom forskning och unika provgjutningar produceras en betong med 30% mindre klimatpåverkan som samtidigt minimerar risker i projektet.

 

Vid Lilla Edets kraftstation i Göta älv nära Göteborg, ska Vattenfall ersätta delar av den befintliga dammen med en ny till 2024. C-lab, Thomas Concrete Group centra för forskning och innovation, har tillsammans med projektets entreprenör NCC och Vattenfall tagit fram en betong med 30% mindre klimatpåverkan.

 Thomas Betong Vattenfall 3 www

 

– Via provningar och tester har vi tagit fram en betong som uppfyller kraven på dammsäkerhet och beständighet i mer än 100 år framöver. Genom att använda alternativa bindemedel och en större ballast kan cementhalten minimeras vilket leder till 30% mindre klimatpåverkan för projektet, säger Ingemar Löfgren, FoU chef C-lab, Thomas Concrete Group.

 

Betongen som C-lab tagit fram innebär inte bara en klimatreduktion utan även en reducerad värmeutveckling, vilket minskar risken för sprickbildning. Då kraftstationen produceras i en särskilt riskfylld miljö har projektet förletts av unika provgjutningar.

 

Thomas Betong Vattenfall 4– För att säkerställa att det utvecklade betongkonceptet funkar i praktiken har vi genomfört provgjutningar tillsammans med NCC, Vattenfall och Chalmers Tekniska Högskola. Chalmers gjorde då uppföljningar med hjälp av fiberoptiska mätningar för att säkerställa kraven, säger Ingemar Löfgren.

 

Betongens reducerande värmeutveckling innebär även att NCC slipper den stora mängden kylrör som hade behövts i projektet vid användandet av traditionell betong. Det innebär att man vid gjutningen undviker trånga utrymmen och därigenom svårigheter att evakuera personer i händelse av en olycka.

 

– Provgjutningen gick utmärkt och gav oss möjlighet att både provpumpa och test-arbeta med betongen. Den är bra både för klimat och för arbetsmiljön och vårt samarbete visar vägen framåt för branschen. Det är en win-win, säger Jonas Nilsson, Teknisk specialist, NCC.

 

Foto: Thomas Concrete Group


Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com


Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 34 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se