Ring oss: 0104 50 50 00

Start för bygget av en ny modern fabrik för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag

Thomas Betong tar första spadtaget i Heby

Torsdagen den 17 november togs det första spadtaget för den nya fabriken med kapacitet ca 150.000 m2 av skalväggar i Heby utanför Uppsala. Redan i september nästa år planeras de första leveranserna av både skalväggar och plattbärlag. Fabriken skapar ca 30 arbetstillfällen.

 

I juni meddelade Thomas Betong om investeringen av 80 MSEK. Med fabriken möter företaget marknadens behov och ökat hållbart byggande i Sverige, särskilt i Stockholm-, Uppsala- och Mälarregionen där den politiska ambitionen är att snabbt accelerera bostadsbyggandet.

 

I augusti tecknade Thomas Betong AB och JM AB ett femårigt strategiskt avtal för skalväggsleveranser. Samarbetet kommer att skapa möjlighet till att minimera transportkostnader, miljöpåverkan och korta ledtider.

 

Tidigare i år lanserade Thomas Betong ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för platsgjutna stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong.
”Denna investering är ett viktigt steg i vårt arbete med att bredda vårt kunderbjudande. Vår nya fabrik i Heby harmonierar med samhällets höga ambition om ett ökat hållbart bostadsbyggande” säger Carina Edblad, VD Thomas Betong AB. ” Vi vill bidra till att lösa bostadsbristen i Sverige och tillsammans med våra kunder kunna bygga ett hållbart samhälle”.

 

Med den nya fabriken skapar Thomas Betong nya jobbmöjligheter i kommunen och
erbjuder alla sina anställda en modern och god arbetsmiljö. Fabriken i Heby kommer att certifieras enligt Green Building (SGBC) vilket innebär att fabrikens energiförbrukning är minst 25 % lägre än ställda krav enligt boverkets byggregler.

 

För ytterligare information kontakta:

 


Carina Edblad, VD Thomas Betong AB


carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00