Sök
Stäng denna sökruta.

E20 vid Vårgårda

Klimatförbättrad betong

PROJECT FACTS

Typ:Infrastruktur
Plats:Vårgårda
Utvecklare:Trafikverket
Entreprenör:Veidekke
Period:2020–2022
E20 genom Västergötland har länge varit en olycksdrabbad vägsträcka. Under ett par års tid har vägen byggts ut av på uppdrag av Trafikverket. En del av vägen, den 8 km långa sträckan mellan Vårgårda och Ribbingsberg, byggdes om till mötesseparerad landsväg och innebar både breddning av befintlig väg och utbyggnad i ny sträckning. Thomas Betong har levererat betong till de sju broarna till kunden Veidekke.

De sju broarna över västgötska E20

Till broarna över nya E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg har Thomas Betong levererat frysprovad betong från sammanlagt fyra olika fabriker i närområdet.

– Under projektets gång har vi haft tät kontakt med fabrikerna för att leveranserna ska flyta på så bra som möjligt. Det har varit bra att ha fabrikerna så nära, samt att de har kunnat stötta varandra i leveranserna, säger Kristina Pusic, blockchef på Veidekke.

E20_5

Vid större gjutningar har även avstämningsmöten hållits, där personal från produktion, pump, sälj och kund varit delaktiga.

– Samarbetet mellan oss och kunden har fungerat mycket bra, tack vare våra avstämningsmöten. Där har vi kunnat fånga upp tankar och idéer som har gjort processen ännu bättre, säger Jonas Davidsson, försäljningschef på Thomas Betong.

E20_3

Faunabro i klimatförbättrad betong

Av de sju broarna finns även en faunabro vid Södra Härene, som ska se till att djurlivet kan få en tryggad passage över vägen.

– Den sjunde och sista bron som byggdes var en så kallad faunabro, där vilt kan passera obehindrat. Den här bron byggdes med vår klimatförbättrade betong Thomafrys Grön, och har gjort att man sparat 22 500 kg CO2 i projektet, avslutar Jonas.

default

PROJEKTFAKTA

Typ:Infrastruktur
Plats:Vårgårda
Utvecklare:Trafikverket
Entreprenör:Veidekke
Period:2020–2022
Scroll to top