Sök
Stäng denna sökruta.

Västlänken Centralen E02

Klimatförbättrad betong

PROJECT FACTS

Typ:Infrastruktur
Plats:Göteborg
Utvecklare:Trafikverket
Entreprenör:NCC
Period:2018–2026
Kontakt:Jonas Davidsson
När Västlänken står klar 2026 kommer fler tåg att kunna passera genom Göteborg. Tre nya tågstationer och åtta kilometer järnväg varav sex kilometer i tunnlar under centrala staden ska byggas. Till den största av stationerna, Centralen, levereras klimatförbättrad betong, betong med lägre klimatpåverkan, från Thomas Betong. Tack vare att en stor del av cementen i betongen är utbytt mot slagg minskas klimatavtrycket avsevärt.

Västlänkens största projekt byggs med klimatförbättrad betong 

Västlänken är en ny dubbelspårig järnväg som ska gå i en sex kilometer lång tunnel under centrala Göteborg. Utbyggnaden gör att tåginfrastrukturen förbättras och att fler tåg kan passera genom Göteborg. Tre nya tågstationer kommer att byggas, där den största blir Centralstationen. Den nya stationen gör att fler kan pendla snabbare, med färre byten. Detta bidrar till färre bilar och en minskad påverkan på klimatet.

DCIM100MEDIADJI_0267.JPG
Foto: Daniel Zorman

Leverans av betong från projektplacerad fabrik

Projekt E02 Centralen är NCC:s största projekt någonsin och består av en ny station 12 meter under marken med fyra spår och två plattformar. Utöver det byggs också tågtunnlar och så kallade tråg – tunnel utan tak. Till projektet levererar Thomas Betong sin klimatförbättrade betong Thomagrön från den projektplacerade pump som byggts upp i närheten av Centralen. Fram till i maj 2023 har över 200 000 m³ levererats.

– Till Centralen E02 levereras väldigt stora mängder klimatförbättrad betong. Det finns inget enskilt projekt eller entreprenad i Sverige med så stor volym klimatförbättrad betong som har klarat en så pass stor klimatförbättring, säger Ingemar Löfgren, FoU-Chef på C-Lab.

– Fabriken kommunicerar dagligen med projektet och har sex bilar som är dedikerade till Centralen. Vi tar även betong från andra närliggande fabriker i Göteborg när det krävs extra stora volymer, berättar Jonas Davidsson, försäljningschef Väst, Thomas Betong.

Centralen_13
Foto: NCC

God planering och kommunikation löser de logistiska utmaningarna

Logistiken kring Centralen är komplicerad, då det inte finns så mycket utrymme för pumpbilarna runt byggarbetsplatsen. För att flödet ska fungera optimalt i storgjutningarna rullar bilarna in som på löpande band med fem till tio minuters mellanrum. Tack vare pumpfabriken riskerar heller inga bilar att fastna i trafiken. Något som kan vara förödande när den färska betongen ska levereras.

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG
Foto: Daniel Zorman

– För att planera logistik inför storgjutningar och försöka förutse nästa steg har vi täta avstämningar med varje vecka, månad och kvartal. Mötena ger oss också chans att lära av det som hänt så att vi hela tiden kommer framåt, säger Jonas Davidsson.

Klimatförbättrad betong bidrar till en bättre miljö

Till E02 Centralen använder NCC klimatförbättrad betong där 30–50 procent av cementen bytts ut mot granulerad masugnsslagg, vilket gör Centralen till Sveriges största projekt med klimatförbättrad betong. Miljövinsten med att använda den här typen av betong är stor: CO2-utsläppen minskar med nästan 36 000 ton.

– Vi på Trafikverket vill självklart ligga i framkant av utvecklingen. När Thomas Betong och NCC presenterade den klimatförbättrade betongen var det självklart att titta vidare på den. Cementen i betongen är ju en stor källa till koldioxidutsläppen. Den klimatförbättrade betongen är bättre för miljön och hjälper oss på Trafikverket att nå våra klimatmål, säger Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket.

PROJEKTFAKTA

Typ:Infrastruktur
Plats:Göteborg
Utvecklare:Trafikverket
Entreprenör:NCC
Period:2018–2026
Kontakt:Jonas Davidsson
Scroll to top