Sök
Stäng denna sökruta.

Säffle fjärrvärmverk

Klimatförbättrad betong

PROJECT FACTS

Typ:Industri och energi
Plats:Säffle
Utvecklare:Adven
Entreprenör:Brixly
Period:2020–2023
Kontakt:Jonas Kilman
Under 20 års tid kom den största delen av fjärrvärmen i Säffle i södra Värmland från restvärme från den stora massafabriken. När den lades ner var kommunen tvungen att hitta en annan lösning för sin fjärrvärmeproduktion. Idag har Säffle en unik anläggning som kommer att förse kommunens invånare med fjärrvärme under lång tid framöver. Thomas Betong har levererat klimatförbättrad betong till projektet.

Ett av Sveriges mest moderna fjärrvärmeverk byggt med klimatförbättrad betong 

I början av 2023 invigdes en av de mest moderna fjärrvärmeanläggningarna i Sverige. Den nyinstallerade anläggningen är flexibel och klarar flera sorters återvunna energikällor. Dessa så kallade returbränslen är sådant material som inte går tillbaka till kretsloppet, exempelvis rester av returträ och papper. Anläggningen har också ett avancerat reningssystem som gör att till exempel tungmetaller inte släpps ut i omgivningen.

Adven, som äger fjärrvärmeverket, är en av de största aktörerna inom svensk fjärrvärme. Tack vare anläggningen framtidssäkrar Säffle fjärrvärmeleveranserna till kommunen.

Saffle_1

Klimatförbättrad betong och optimerad stomme

Thomas Betong har levererat klimatförbättrad betong i form av Thomafrys Grön och Thomagrön Plus till kunden Brixly. Tack vare en optimerad konstruktion tillsammans med den klimatförbättrade betongen blev den sammanlagda klimatbesparingen ca 50 procent, jämfört med traditionell betong.

PROJEKTFAKTA

Typ:Industri och energi
Plats:Säffle
Utvecklare:Adven
Entreprenör:Brixly
Period:2020–2023
Kontakt:Jonas Kilman

Liknande projekt

Scroll to top