Ring oss: 0104 50 50 00

PRODUKTBESKRIVNING

Betong Thomagarage Grön uppvisar en utomordentligt god förmåga att stoppa klorider och därigenom radikalt minska risken för armeringskorrosion, vid ett högre vct än vad som normalt används för garage. Värmeutvecklingen och därmed sprickrisken är på samma låga nivå som för en anläggningsbetong, men denna specialbetong ger jämfört med anläggningsbetongen en rad andra viktiga fördelar som:

arrow blue   Förbättrad täthet mot klorider förlänger livslängden.
arrow blue   Mycket god arbetbarhet förbättrar arbetsmiljön och ytornas funktion.
arrow blue   Ljusa ytor ger bättre estetik och minskar belysningsbehovet.
arrow blue   20 % reduktion av hållfasthet kan ge ett lägre armeringsbehov.
arrow blue   40 % lägre CO2-avtryck jämfört med en anläggningsbetong.

 

 Kloridmigration_Thomagarage_Gron.pngTemperatur_Thomagarage_Gron.png

 

Hållfasthetsklass: C32/40
vct: 0,50
Dmax: 16 mm eller 25 mm
Konsistensklasser: S3, S4, S5, SF1, SF2
Exponeringsklass: XC3, XC4
Max klinkerinnehåll: 70 %

 

ANVÄNDNING

Thomagarage Grön är avsedd att användas i inomhusgarage där nedsaltade bilar körs in. Produkten kan användas i alla uppvärmda parkeringsbyggnader. För parkeringsbyggnader utomhus samt för infartsramper rekommenderar vi vår Frysprovade betong.
Thomagarage Grön uppvisar en mycket hög kloridtäthet, se kloridmigration ovan. Eftersom nuvarande regelverk anger att betong utsatt för klorider hamnar i exponeringsklass XD3 med vct ≤ 0,40 krävs ett godkännande av beställaren i detta avseende.

 

HANTERING

För att uppnå ett bra slutresultat krävs alltid en fullgod härdning, för parkeringsbyggnader rekommenderar vi Härdningsklass 4 enligt SS-EN 13670.