Ring oss: 0104 50 50 00

PRODUKTBESKRIVNING
Betong Thomafrys Grön är en serie klimatförbättrade anläggningsprodukter som har en provad och dokumenterad motstånd mot frysning.

Viktiga fördelar:
  Motstår upprepad frysning och tining i en mycket aggressiv miljö med klorider utan att brytas ner av frost.
  Provad på ett ackrediterat laboratorium.
  30 % lägre CO2- avtryck jämfört med våra ordinarie torkprodukter

 
EGENSKAPER
Beroende på leveransort innehåller Thomafrys Grön ett av följande bindemedel:

A. Anläggning BK II/A-S 42,5 N NSR MH/LA
En bindemedelskombination med anläggningscement och slagg.
Bindemedelskombinationen har en begränsad värmeutveckling och uppfyller kraven för sulfatresistenta Portlandcement typ NSR (SR 3) enligt SS-EN-197-1.

B. Anläggning FA, CEM II/A-V 42,5 N MH/LA/NSR

Produkten är provad enligt SS 137244 1A och uppfyller krav på god frostbeständighet.

 

 Tryckhållfasthetsklass  vct  Exponeringsklasser
C40/50 0,40  XD3, XS3, XF4
C35/45 0,40 XD3, XS3, XF4
C32/40 0,45 XD2, XS2, XF4 

Dmax: 16 eller 25 mm
Konsistensklasser: S3, S4, S5

KLIMATPRESTANDA CO2-ekv.

 Tryckhållfasthetsklass  vct  A Dmax 16  A Dmax 25  B Dmax 16  B Dmax 25
C40/50 0,40 330 320 315 310
C35/45 0,40 330 320 315 310
C32/40 0,45 330 320 315 310


 
Produkterna används med fördel i alla de delarna i stommen där golvmaterial och tidplan styr kraven på uttorkning.

ANVÄNDNING
Produkterna används i alla typer av utomhuskonstruktioner i marina miljöer eller i konstruktioner utsatta för tösalter.

HANTERING
För att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täckaFör att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täckanygjutna ytor, alternativt använda vattendimma.Frysprovad betong innehåller luftporbildare och därför rekommenderar vi en lättare bearbetning av ytan (skurning) för att undvika eventuell delaminering.

Vänligen se dokument Att tänka på!