Ring oss: 0104 50 50 00

PRODUKTBESKRIVNING

Detta koncept med Thomagolv 4v Grön och Modul’Up från Forbo är en lösning för golv t.ex. i offentlig miljö, där det idag traditionellt används limmad plastmatta.

Thomagolv 4v Grön är en klimatförbättrad betong som är utvecklad för och testad tillsammans med löslagd matta - Modul’Up från Forbo. Genom att välja Thomagolv 4v Grön och Modul’Up ihop säkerställs fuktsäker golvläggning redan 4 veckor efter tätt hus och styrd torkning.

Ett av de vanligaste branschproblemen idag är kopplat till fuktmätning och uttorkning på golv där det limmas en plast- eller linoleummatta på betong.

Kravet på RF 85 % ger betonger med dålig miljöprestanda, höga cementhalter, onödigt hög hållfasthet och svårbearbetad betong. Det är också svårt att få korrekta fuktmätningar med stora osäkerhetsfaktorer. Detta leder till långa och osäkra tidplaner, förseningar i projekt och ökade byggkostnader.

Med Thomagolv 4v Grön och Modul’Up får du en enkel, fuktsäker, miljövänlig och inte minst tidsbesparande lösning.


arrow blue  Testad och verifierad för golvläggning 4 veckor efter tätt hus- ingen kemisk förändring på Modul’Up - löslagd matta
arrow blue  Ingen ytterligare fuktmätning krävs
arrow blue  Mycket god arbetbarhet som förbättrar arbetsmiljön och ytornas funktion
arrow blue  100 % återanvändning - inga limrester på betong gör det enkelt att byta beläggning och återanvända betongplattan igen helt utan spill
arrow blue  38 % reduktion av hållfasthet kan ge ett lägre armeringsbehov
arrow blue  60 % lägre CO2-avtryck*

*I jämförelse med traditonell torkbetong

 

Skärmklipp Thomagolvgrön4v pilar

Hållfasthetsklass: C30/37
vct: 0,55
Dmax: 16 mm eller 25 mm
Konsistensklasser: S3, S4, S5, SF1, SF2
Exponeringsklass: XC1
CO2 ekv: 135 kg/m3

HANTERING

Betongen ska torka ut i fyra veckor efter tätt hus och styrd torkning.