Ring oss: 0104 50 50 00

Ett av de vanligaste branschproblemen idag är kopplat till fuktmätning och uttorkning på golv där det limmas en plast- eller linoleummatta på betong. Om den relativa fuktigheten i betongen är för hög och försenar golvläggningen kan byggen få längre ledtider och därmed öka kostnader. Med Thomagolv 4v Grön och Modul' Up från Forbo Flooring får du en enkel, fuktsäker, klimatförbättrad och inte minst tidsbesparande lösning. Du minskar CO2-utsläppen med 60 %, samtidigt som ledtiden i byggprojektet kortas med 6 månader. 

 

PRODUKTBESKRIVNING

Thomas Betong har i samarbete med Forbo Flooring utvecklat ett nytt och revolutionerande system. Konceptet är en klimatförbättrad betong speciellt anpassad för golv där Forbos löslagda matta Modul' Up läggas bara 4 veckor efter gjutningen. Detta passar i till exempel offentlig miljö, där det idag traditionellt används limmad plastmatta. Genom att välja Thomagolv 4v Grön och Modul' Up ihop säkerställs fuktsäker golvläggning redan 4 veckor efter tätt hus och styrd torkning.

 

Kravet på RF 85 % ger betonger med dålig miljöprestanda, höga cementhalter, onödigt hög hållfasthet och svårbearbetad betong. Det är också svårt att få korrekta fuktmätningar med stora osäkerhetsfaktorer. Detta leder till långa och osäkra tidplaner, förseningar i projekt och ökade byggkostnader.

 

Forbo Modul Up och Thomagolv 4v Grön

Bild: Forbo Flooring 

 

FÖRDELAR
arrow blue  Testad och verifierad för golvläggning 4 veckor efter tätt hus – ingen kemisk förändring på Modul' Up löslagd matta.
arrow blue  Ingen ytterligare fuktmätning krävs.
arrow blue  Mycket god arbetbarhet som förbättrar arbetsmiljön och ytornas funktion.
arrow blue  100 % återanvändning – inga limrester på betong gör det enkelt att byta beläggning och återanvända betongplattan igen helt utan spill.
arrow blue  38 % reduktion av hållfasthet kan ge ett lägre armeringsbehov.
arrow blue  60 % lägre CO2-avtryck*.

*I jämförelse med traditonell torkbetong.

 

Skärmklipp Thomagolvgrön4v pilar

 

Hållfasthetsklass: C30/37
vct: 0,55
Dmax: 16 mm eller 25 mm
Konsistensklasser: S3, S4, S5, SF1, SF2
Exponeringsklass: XC1
CO2 ekv: 135 kg/m3

 

HANTERING
Betongen ska torka ut i fyra veckor efter tätt hus och styrd torkning.