PRODUKTBESKRIVNING

Thomatork är en serie produkter som är speciellt anpassade för att säkerställa en snabb och pålitlig uttorkningstid.

Viktiga fördelar:

 • Prognos och val av lämplig Thomatork-produkt säkerställer din tidplan.
 • Kontroll på uttorkningstiden kan förkorta den totala byggtiden.

 

EGENSKAPER

Vi hjälper dig att göra prognoser på uttorkningstid och med hjälp av dessa kan du välja rätt produkt med hänsyn till din tidplan.

thomatork1

 

 

 Thomatork produkter Tryckhållfasthetsklass
 Thomatork 1  C50/60
 Thomatork 2  C45/55
 Thomatork 3  C35/45
 Thomatork 4  C32/40
 Thomatork 5  C30/37

Dmax: 16 eller 25 mm

Konsistensklasser: S4, S5, SF1, SF2

Exponeringsklass: XC1

 

ANVÄNDNING

Produkterna används med fördel i alla de delarna i stommen där golvmaterial och tidplan styr kraven på uttorkning.

 

Att tänka på vid val av rätt Thomatork:

 • Vi på Thomas Betong hjälper dig att göra en uttorkningsprognos. Kontrollera att alla indata stämmer: konstruktionstyp, betongtjocklek, datum etc.
 • Uttorkningsprognosen bygger på dina antaganden om torktider och uttorkningsklimat. Avvikelser från dessa antaganden kommer också att kunna förlänga det verkliga uttorkningsförloppet. Välj alltid en snabbare Thomatork om du är osäker.
 • Vi kan hjälpa dig att genomföra och dokumentera din fuktmätning med hjälp av RBKauktoriserade fuktkontrollanter. Detta är en tjänst som kan variera i omfattning beroende på dina behov i det specifika projektet. Därför är detta något som vi erbjuder separat och vid behov i ditt projekt med Thomatork.
 • Voter har ofta betydligt längre uttorkningstid.

 

Att tänka på vid hantering av Thomatork:

 • Uttorkningen är beroende av att betongens hårdnande (hydratation) inte avstannar.
 • Skydda därför betongen från tidig avkylning och försök att behålla och bevara betongens egenvärme som utvecklas de första dygnen.
 • Vattenhärda inte betongen. Betongen tar lätt upp vatten i detta skede och uttorkningsförloppet förlängs. Härdning kan göras med tät täckning, ethafoam (vintertid) eller membran (sommartid).
 • Skydda betongen från nederbörd. Detta är speciellt kritiskt i ett tidigt skede när betongen hårdnar och ännu inte blivit så tät. Behåll därför om möjligt täckningen veckan efter g jutning. Stående vatten, snö och is på ytan avlägsnas omgående.
 • Ventilera bort fukt efter målning, tapetsering, spackling. Använd om möjligt golvvärmen för att påskynda uttorkningen.
 • En viktig förutsättning för uttorkning är att huset snabbt kommer under tak, samt att torkinsatser sker tidigt.
 • Under vinter/vår fås goda torkningsförhållanden om man ventilerar väl med uppvärmd uteluft. Under sommar och höst kan avfuktare vara ett bra alternativ.