Våra tjänster

Efter 60 år på marknaden är vi en av de ledande leverantörerna av högkvalitativ fabriksbetong i Sverige. Genom att kombinera leverans av betong med våra produkter inom prefab och breda utbud av tjänster, kan vi säkerställa kompletta och effektiva lösningar för ditt byggprojekt.

Kvalitetskontroll. Vi provar den färska och hårdnade betongens egenskaper.


Betongtransport. Vi transporterar betongen dit du vill när du vill. Läs mer här  arrow red


Betongpumpning. På Thomas Betong kunnat erbjuda betongpumpning i flera decennier. Vi har en stor kompetens i kombination med produktkännedom gällande vilken betong konsistens som fungerar bäst med vilken betongpump. Tillsammans utreder vi alla möjligheter för att hjälpa dig och ditt företag, speciellt när jobben innefattar långa slang- eller rördragningar, eller andra typer av specialgjutningar. Vi genomför tester innan framtagning av ny produkt för att säkerställa pumpbarheten! Läs mer här  arrow red

Konstruktion
och projektering av stomme med prefabprodukter.


Projektutveckling. Stöd i tidiga skeden innan upprättande av förfrågningsunderlag.


Montagehandbok för prefab produkter.


Utbildning. Vi håller kurser om allt som rör platsgjutet byggande med fabriksbetong och prefab produkter. Dessa kurser kan anpassas för dig som kund eller för ett speciellt projekt.


Koldioxidberäkningar. Vi hjälper dig i ditt projekt med att genomföra CO2 beräkningar för olika produktval i ditt projekt. Se även vår CO2 kalkylator där du enkelt kan göra en snabb uppskattning. Läs mer här  arrow red