Ring oss: 0104 50 50 00

BASTA

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

 

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar tillsammans det gemensamma bolaget BASTA, som är ett icke-vinstdrivet bolag.

 

Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

 

I BASTAs produktdatabas finns Thomas Betongs produkter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll. Våra produkter finner du här: www.bastaonline.se.