Ring oss: 0104 50 50 00

Byggvarudeklarationer

Thomas Betong har utarbetat byggvarudeklarationer BVD3 enligt Byggsektorns kretsloppsråds anvisningar. Syftet med byggvarudeklarationer är att materials och produkters innehåll skall redovisas i vad mån dessa under sin livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet.

 

I nyutkomna AF AMA 98 står att läsa under punkten Varor mm (AFC.26) "För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper".

 

Thomas Betong har Byggvarudeklarationer för:

  • Fabriksbetong
  • FBLC
  • Skalvägg