Ring oss: 0104 50 50 00

Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (BVD) är ett dokument som innehåller information kring en produkts innehåll, miljöaspekter och hanteringsanvisningar. Olika skeden av livscykeln inkluderas, exempelvis produktionsskedet, bygg och bruksskedet samt avfallshantering. Byggvarudeklarationer används som bedömningsunderlag i olika miljöbedömningssystem såsom Byggvarubedömningen och SundaHus.


Thomas Betong har utarbetat byggvarudeklarationer enligt eBVD2015 och finns upprättade för följande varor:

 

Fabriksbetong

 

Prefabricerad betong