Ring oss: 0104 50 50 00

Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

 

Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

 

Thomas Betong har fått tre produkter bedömda och alla som rekommenderas:

  • FBLC
  • Skalvägg
  • Fabriksbetong- färsk betongmassa

 

Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad, Breeam och Leed?
För Er kunder som har målsättningen att certifiera byggnaden i något av miljöledningssystemen finns vägledning, råd och information om betong att hämta här. Länk till Svenska betongföreningen