Senaste nyheter

Thomas Betong rekryterar från Skanska

2019-03-28

Per Ekendahl tillträder den 29:e april rollen som ”Affärsområdeschef Prefab” för Thomas Betong och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Thomas Betongs fabriker drivs med 100% förnybara bränslen

2018-11-19

Sverige ska bli en fossilneutral nation till år 2045. Thomas Betong vill vara med och bidra till den omställningen och konverterar alla sina fabriker till biobaserad och förnyelsebar eldningsolja. Tack vare omställningen minskar Thomas Betong sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen i fabrikerna med 55%.

 

Utbildning och engagemang från Team Thomas leder till en starkare säkerhetskultur

2018-11-13

Thomas Betong sätter alltid säkerheten först på agendan. Inte bara på sina egna arbetsplatser men även hos kunder och samarbetspartners. Därför arbetar bolaget ständigt med att stärka sin säkerhetskultur.

 

2018-09-29

10 oktober - Frukostseminarium: Vägen mot en fossilfri byggbransch

2018-04-03

Thomas Concrete Group växer i norra Tyskland

2018-03-28

Thomas Concrete Group förvärvar fabriker i USA

2017-11-23

Thomas Concrete Group öppnar ny terminal för bindemedel i Uddevalla

2017-09-28

Thomas Betong inviger ny fabrik. Bidrar med årlig produktion motsvarande 4 000 nya lägenheter.