Senaste nyheter

Thomas Betong får förtroendet av NCC att leverera till E02 Centralen i Göteborg.

2019-10-03

Nu har parterna signerat kontrakt för att också långsiktigt säkra leverans av högkvalitativ betong till projektet.

Thomas Betong rekryterar från Skanska

2019-03-28

Per Ekendahl tillträder den 29:e april rollen som ”Affärsområdeschef Prefab” för Thomas Betong och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

Thomas Betongs fabriker drivs med 100% förnybara bränslen

2018-11-19

Sverige ska bli en fossilneutral nation till år 2045. Thomas Betong vill vara med och bidra till den omställningen och konverterar alla sina fabriker till biobaserad och förnyelsebar eldningsolja. Tack vare omställningen minskar Thomas Betong sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen i fabrikerna med 55%.

 

2018-11-13

Utbildning och engagemang från Team Thomas leder till en starkare säkerhetskultur

2018-09-29

10 oktober - Frukostseminarium: Vägen mot en fossilfri byggbransch

2018-04-03

Thomas Concrete Group växer i norra Tyskland

2018-03-28

Thomas Concrete Group förvärvar fabriker i USA

2017-11-23

Thomas Concrete Group öppnar ny terminal för bindemedel i Uddevalla