PRESSMEDDELANDE

 

Thomas Concrete Group bildar gemensamt varumärke:

 

Färdig Betong
blir Thomas Betong

Den svenska familjeägda koncernen Thomas Concrete Group tar ett fastare grepp om betongmarknaden i norra Europa och på den amerikanska ostkusten. Företaget kraftsamlar med gemensamt varumärke, ny visuell identitet samt nytt namn i Sverige. Koncernen planerar för expansion när byggnationen tar ytterligare fart i Europa och USA.

 

Allting började i Karlstad 1955 och under 60 år har Thomas Concrete Group startat nya och förvärvat lokala betongfabriker i Sverige, Tyskland, Polen och USA. I dag är Thomas Concrete Group med 122 fabriker på sina marknader den största fristående leverantören av fabriksbetong. I Sverige har företaget även två fabriker för prefab. Det stora antalet fabriker betyder lokal närvaro med närhet till kund och byggarbetsplatser, vilket i sin tur medför korta transportsträckor och större miljövänlighet.

 

Koncernen, med huvudkontor i Göteborg, samlar nu sina dotterbolag och anläggningar i de olika länderna under gemensamt namn. Färdig Betong byter namn till Thomas Betong. En tidigare mera löst sammanhållen företagsgrupp ska arbeta mer integrerat, inte minst inom teknik och utveckling med ett större utbyte mellan koncernens olika expert- och specialistfunktioner. Även inom marknadsföring intensifieras samarbetet. Målet är att Thomas ska vara bäst i sin bransch som en lokal leverantör av betong.

 

I år firar koncernen 60 år. Det är startskottet för koncernens nya varumärkesprofil. Med start under våren börjar 122 fabriker skyltas om. 750 tunga betongbilar lackeras om i enhetliga färger.  All verksamhet sker fortsättningsvis under namnet Thomas, efter Martin Thomas som grundade och drev företaget under många år. Ordet ”betong” på det lokala språket integreras också i det nya varumärket för att knyta an till företagets produkt och lokala närvaro.

 

Den nya logotypen anknyter till arvet från entreprenören Thomas och till koncernens kunderbjudande. Det finns inget som representerar betong lika tydligt som bilen med betongtrumman som snurrar. Logotypen är därför en stiliserad betongtrumma i färgerna blått, rött, grått och svart, vilka associerar till vatten/miljö, engagemang, betong respektive soliditet.

 

”Samtidigt pågår en stor förändring på insidan av koncernen. Nu bygger vi en starkare grupp. Ett starkt team där vi lär av och hjälper varandra med fortsatt lokal prägel. Koncernens medarbetare och verksamheter kommer närmare varandra. Processer effektiviseras för att bli bättre inom försäljning, administration, produktion och logistik. Genom att offensivt utnyttja koncernens samlade kompetens kan vi ge våra kunder på byggmarknaden en ännu bättre service. Vi står rustade för att möta ökad efterfrågan på högkvalitativ färdigblandad betong och prefabricerade byggelement, med pålitliga leveranser och hög servicenivå”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef.

 

För mer information kontakta:
Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com    Telefon: 010 450 50 00

 

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se    Telefon: 010 450 50 00

 

Thomas Concrete Group AB:
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1300 anställda, producerade 2014 3,2 miljoner m3 betong och omsatte ca 3,2 miljarder SEK.
www.thomasconcretegroup.com
Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Betong tillverkas i 35 betongfabriker och prefabricerade betong element kommer från 2 form fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda 260, omsättning 1 miljard sek (2013).
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.
www.thomasbetong.se