GÖR ETT HÅLLBART BETONGVAL
FÖR MILJÖNS SKULL!

Ta tre enkla steg och se hur mycket
kan CO2-avtrycket minskas
om du väljer våra LC* produkter.

*Low Carbon/Låg CO2

  1. Välj region

  2. Välj konstruktionstyp

  3. Välj konstruktion

Thomas Bjälklag LC ger CO2 besparing
ton*

Det motsvarar mil bilkörning.

*Betongens ekvivalenta CO2 belastning


Thomas Miljöstomme®
ton CO2
Standardbetong
ton CO2

GÖR ETT HÅLLBART BETONGVAL
FÖR MILJÖNS SKULL!

Ta tre enkla steg och se hur mycket
kan CO2-avtrycket minskas
om du väljer våra LC* produkter.

*Low Carbon/Låg CO2

  1. Välj region

  2. Välj konstruktionstyp

  3. Välj konstruktion

MILJÖ-LC ger CO2 besparing på ton*

Det motsvarar mil bilkörning.

*Betongens ekvivalenta CO2 belastning


Thomas Miljöstomme®
ton CO2
Standardbetong
ton CO2
Ladda ner vår CO2-kalkylator till din smartphone:
Den beräkningsmetodik (vagga-grind) är i enlighet med ISO14040* och PAS2050** standarder. Fotavtrycket är uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) exklusive transportutsläppen från fabriken till byggplatsen. 

*ISO 14040:2006 handlar om principer och ramverk för LCA.
**BSI PAS 2050:2011: specifikationer för bedömning av livscykelväxthusgaser av varor och tjänster.