Varför ska du använda Min BetongTM?

 1. Min BetongTM är tillgänglig varje dag dygnet runt
  • Min Betong är tillgänglig dygnet runt, alla dagar på året.
  • Min Betong ger dig ständig tillgång till din information.
  • Tydlig överblick av dina
   • Arbetsplatser
   • Order
   • Följesedlar
   • Leveranser 
    • du vet att betongbilen har lämnat fabriken, 
    • du har en beräknad ankomst av betongbilen.

 2. Vi skapar en effektivare kommunikation
  • Kommunikationen mellan Dig och Thomas Betong sker enkelt via Min BetongTM.
  • Du får möjlighet till en effektiv självbetjäning. Samtidigt har du fortfarande tillgång till direkt kommunikation med Team Thomas på levererande fabriker samt Support organisation.
  • Navigering i Min Betong är enkel!
  • Du sparar tid! Du behöver inte leta efter information, den finns på din mobil.Du kan fokusera på dina gjutningar.

 3. Säkert behörighetssystem
  • Vi förser dig med en personlig inloggning så att ingen obehörig får tillgång till din information.
   • Användarnamn: din emailadress
   • Lösenord: skickas i ett sms direkt när du blir användare av Min Betong.

 4. Du får support om du behöver hjälp
  • Har du frågor eller behöver hjälp med Min Betong? Kontakta vår Support (se nästa bild).
  • Du får en PDF med Användarmanual i välkomst email.
  • Användarmanual finns alltid tillgänglig på: 
   https://minbetong.se 
   www.thomasbetong.se

 

SUPPORT

Lösenord & nya användare

portal@thomasbetong.se  | 0104 50 51 70

 

Data och navigering i Min Betong

Din Tekniska Säljare  |  Kundservice

Användarmanual på: https://minbetong.se och www.thomasbetong.se