PRESSMEDDELANDE

 

Thomas Concrete Group 60 år:

 

Stärker unik ställning på betongmarknaden

2015 blir ett avgörande år för det svenska familjeägda Thomas Concrete Group AB. Genom sin storlek, oberoende och höga tekniska kompetens har koncernen en unik ställning på den internationella betongmarknaden. Några finansiellt svaga år ligger bakom. Nu vidtar koncernen ytterligare åtgärder för att stärka sin ställning.

 

Verksamheten startade i Karlstad av Martin Thomas för 60 år sedan i form av AB Färdig Betong, men koncernen är internationellt känd under varumärket Thomas. Koncernen ägs fortfarande av familjen Thomas och har genom åren vuxit kraftigt och är i dag den största fristående leverantören av färdigblandad betong i Sverige, Polen, Tyskland och i de amerikanska delstaterna Georgia, South Carolina och North Carolina.

 

Under de senaste fem åren har Thomas Concrete Group vuxit med drygt 30 procent och producerade 2014 vid 120 fabriker 3,3 miljoner kubikmeter betong. I fjol ökade försäljningsvolymen med drygt 15 procent. Under 2015 har företaget ambitionen att förvärva ytterligare betongfabriker i Tyskland och USA. Det stora antalet fabriker betyder närhet till kund och marknad.

 

Framgångsfaktorer för Thomas Concrete Group är dels att koncernen står oberoende från de stora internationella bygg- och cementbolagen, vilket gör Thomas till en långsiktig och pålitlig samarbetspartner till hela byggmarknaden, dels koncernens höga tekniska kompetens, bland annat genom ett eget forsknings- och utvecklingscentrum, C.lab i Göteborg, vilket är ovanligt för ett betongföretag.

 

Utöver en tydlig tillväxtstrategi och det fortsatta arbetet med att förstärka gruppens lönsamhet bygger Thomas Concrete Group under jubileumsåret 2015 en starkare koncernstruktur med ett starkt team över fabriks- och nationsgränser. Detta kommer att engagera koncernens alla medarbetare. Målet är att Thomas ska bli bäst i sin bransch. De olika dotterbolagen ska arbeta mer integrerat, inte minst inom teknik och utveckling med ett större utbyte mellan koncernens olika expert- och specialistfunktioner i de olika länderna. Även inom marknadsföring kommer samarbetet att intensifieras. Gentemot leverantörer och kunder ska Thomas Concrete Group tydligare framstå som en sammanhållen koncern med fortsatt stark lokal prägel.

 

”Den ekonomiska utvecklingen har tagit fart i USA, men vi upplever den europeiska utvecklingen som fortsatt svag. Läget är stabilt i Tyskland och pekar försiktigt uppåt i Polen. I Sverige planeras stora satsningar i utbyggd infrastruktur som dock ännu inte kommit igång. Förutom i Stockholmsregionen är det svenska bostadsbyggandet lågt liksom industriinvesteringarna. Vi ser ändå ljust på framtiden. Thomas Concrete Group står rustad för att möta ökad efterfrågan. Såväl på högkvalitativ betong för platsgjutet byggande, skräddarsydd för specifika konstruktioner, som på pålitliga leveranser, hög servicenivå och inte minst kunders växande behov av fördjupad kunskap om betongens alla möjligheter”, säger Hans Karlander, VD och koncernchef.

 

För mer information kontakta:

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB

hans.karlander@thomasconcretegroup.com    Telefon: 010 450 50 00

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB

carina.edblad@thomasbetong.se    Telefon: 010 450 50 00

 

Thomas Concrete Group AB:

Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1300 anställda, producerade 2014 3,2 miljoner m3 betong och omsatte ca 3,2 miljarder SEK.

www.thomasconcretegroup.com

 

Thomas Betong AB

Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Betong tillverkas i 35 betongfabriker och prefabricerade betong element kommer från 2 form fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda 260, omsättning 1 miljard sek (2013).

Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.

www.thomasbetong.se