PRODUKTBESKRIVNING

Thomas Bjälklag LC är ett koncept för rationellt byggande av bjälklag i betong och består av:

Thomaplatta - plattbärlag med återvunnen betongballast
Thomatork LC - pågjutningsbetong med lågt CO2-avtryck, som anpassas till golvbeläggningens krav på uttorkningstid.

Viktiga fördelar:
arrow blue  Bättre miljöprofil genom användning av återvunnen betongballast i Thomaplatta.
arrow blue  Prognos och val av lämplig Thomatork LC-produkt säkerställer din tidplan.
arrow blue  Kontroll på uttorkningstiden kan förkorta den totala byggtiden.
arrow blue  Thomatork LC ger upp till 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med våra ordinarie torkprodukter.

 

EGENSKAPER

Thomas Bjälklag LC - plattbärlag och torkbetong

 

ANVÄNDNING

Thomas Bjälklag LC används för bostads- och kontorsbyggande med spännvidder upp till
10 meter.

 

HANTERING

För info angående hantering av Thomatork LC  och Thomaplatta  se respektive produktblad.

 

LC - Low Carbon/Låg CO2