PRODUKTBESKRIVNING

Betong Thomatork LC är en serie produkter som är speciellt anpassade för att säkerställa en snabb och pålitlig uttorkningstid, med en väsentligt minskad miljöbelastning.

Viktiga fördelar:
  Prognos och val av lämplig Thomatork LC-produkt säkerställer din tidplan
  Kontroll på uttorkningstiden kan förkorta den totala byggtiden
  30 % lägre CO2- avtryck jämfört med våra ordinarie torkprodukter

 

EGENSKAPER

Vi hjälper dig att göra prognoser på uttorkningstid och med hjälp av dessa kan du välja rätt produkt med hänsyn till din tidplan.

 Prognoser på uttorkningstidPrognoser på uttorkningstid

Dmax: 8, 16 eller 25 mm
Konsistensklasser: S4, S5, SF1, SF2
Exponeringsklass: XC1

 Thomatork LC - produkter  Tryckhållfasthetsklass
 Thomatork LC 1 C50/60
 Thomatork LC 2  C45/55
 Thomatork LC 3 C35/45
 Thomatork LC 4 C32/37
 Thomatork LC 5  C30/37

 

ANVÄNDNING

Produkterna används med fördel i alla de delarna i stommen där golvmaterial och tidplan styr kraven på uttorkning.

 

HANTERING

Vänligen se dokument Thomatork LC - att tänka på