BASTA

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

 

BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar tillsammans det gemensamma bolaget BASTA, som är ett icke-vinstdrivet bolag.

 

Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

 

I BASTAs produktdatabas finns Thomas Betongs produkter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll.

 

 

Bindemedel och bruk övrigt
Standardbetong

 

Artikelbenämning 1 Art.nr Produkt-typ
Betong med förhöjd lufthalt Standardbetong03 Kemisk
Betong med förhöjd lufthalt Standardbetong02    Kemisk
Betong med max vct Standardbetong01    Kemisk
Frystestad betong Standardbetong04    Kemisk

 

 

Bindemedel och bruk övrigt
Specialbetong

 

Betong med expanderande medel Specialbetong03    Kemisk
CG Cementbundet grus Specialbetong08    Kemisk
Finbruk (FB 300-500) Specialbetong01    Kemisk
Färgpigm. betong  Specialbetong07    Kemisk
Skumbetong Specialbetong04    Kemisk
Stålfiberbetong Specialbetong06    Kemisk
Undervattensbetong Specialbetong05    Kemisk
Varmbetong Specialbetong02    Kemisk
Vältbetong Specialbetong09    Kemisk


Bindemedel och bruk övrigt
Konceptbetong

 

FB Fuktsäker (FB Tork 1-5) Konceptbetong02 Kemisk
FB Vinterbetong (FB Cito 1-6) Konceptbetong01    Kemisk
Miljöbetong (FBLC10) Konceptbetong03    Kemisk
Självkompakterande Betong Konceptbetong04    Kemisk

 

Väggelement    Skalvägg    Projektspecifikt    Vara