Ring oss: 0104 50 50 00

Traineeprogrammet är slut!


2017-10-18

För fem veckor sedan tog Traineeprogrammet på Thomas Concrete Group slut och det var dags för mig att kliva in i min nya roll som Business Development Analyst. Det var i förhand inte bestämt vilken roll vi traineer (jag och Anna) skulle gå in i efter Traineeprogrammet, utan detta var något vi kom fram till tillsammans med koncernchef Hans Karlander under Traineeprogrammets gång. Det är ju en hel fantastisk möjlighet att få vara med och påverka/utforma sin roll själv.

I min roll som Business Development Analyst kommer jag bland annat arbeta med att identifiera utevcklingsmöjligheter samt delta i - och driva utvecklingsprojekt. Jag kommer i och med detta att arbeta med både IT och Business Development - två områden som jag personligen finner väldigt intressanta och dagsaktuella.

Jag har redan nu fått ta mig an mitt första projekt som Projektledare, vilket är otroligt roligt! Projektet handlar om att implementera vår framgångsrika kundportal Min BetongTM  i Tyskland (Finns redan tillgänglig i Sverige! Du finner den här: https://minbetong.se) I Tyskland kommer vår kundportal att heta Mein BetonTM.

Några veckor in i min nya roll känner jag verkligen att den grund jag har fått från traineeåret på Thomas Concrete Group är till stor nytta! Dels har jag fått ett väldigt brett kontaktnät, men framförallt har jag kunskap och förståelse inom många olika områden inom företaget.

Summa summarum: Ett fantastiskt år på TCG har passerat och jag ser så mycket fram emot de kommande utmaningarna i min nya roll!

Med Vänlig Hälsning

Tove Pettersson
Business Development Analyst
Thomas Concrete Group


Tove Pettersson 3.1