Ring oss: 0104 50 50 00

SundaHus

SundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa medvetna materialval. SundaHus kunder är ofta långsiktiga ägare som vill arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen och dokumentera innehållet i byggnaderna. Konsulter och entreprenörer är också stora användare av systemet. Thomas Betong är som leverantörer av färskbetong och fabrikstillverkade betongprodukter registrerade i Miljödata för att förenkla för våra kunder att miljöcertifiera sina byggnader.

 

”Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.”

 

Saknar du som användare av SundaHus Miljödata någon information eller vill veta mer om Thomas Betongs miljöarbete vänligen kontakta KMA chef Erik Lindén eller läs mer på: www.sundahus.se 

 

 

SundaHus Logo