Ring oss: 0104 50 50 00

#seenthomas - Tävlingsregler

 1. Tävlingen organiseras av Thomas Concrete Group. Deltagarna måste ha en öppen profil på antingen Instagram, Facebook, LinkedIn eller Twitter för att vara med i tävlingen.

 2. Tävlingen är öppen för alla över 18 år. Om du är under 18 år måste du ha tillstånd från din vårdnadshavare att delta.

 3.  Endast inlägg som skickas online via Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter får delta. För att få möjlighet att vinna priser i tävlingen måste den tävlande använda ”#seenthomas” i samband med publicering och ge Thomas Concrete Group rätt att fritt publicera inlägget på sina egna plattformar.

 4. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen.

 5. Thomas Concrete Group ansvarar inte för borttagna, skadade eller förstörda bidrag.

 6. Tävlingsbidraget måste vara inskickat senast midnatt den sista dagen i tävlingsperioden för att vara giltig. Vinnande bidrag kommer att väljas av en jury bestående av företrädare för Thomas Concrete Group. Deltagarna är ansvariga för utgivare för sina tävlingsbidrag. Eventuella skatter betalas av vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.

 7. Vinnaren kommer att meddelas personligen av Thomas Concrete Group och publiceras via Instagram och / eller Facebook.

 8. Personlig information om deltagarna i tävlingarna kommer endast att användas för att administrera anmälningar, informera vinnarna om vinst och förmedling av vinster.

 9. Vinster kan inte överföras eller bytas mot kontanter. Om priset av något skäl inte skulle vara tillgängligt har Thomas Concrete Group rätt att ersätta priset med ett alternativ som de anser ha samma värde.

 10. Deltagarna är införstådda med att om de vinner kan Thomas Concrete Group utan ytterligare betalning eller tillåtelse använda deltagarnas ålder och namn på webbplatsen / i publikationerna för att tillkännage vinnarna av denna tävling och för marknadsföringsändamål som är kopplade till tävlingen.

 11. Thomas Concrete Group förbehåller sig rätten att justera tävlingens utformning under tävlingen.

 12.  Endast bidrag som publicerats under de angivna tävlingsdatum har rätt att ingå i tävlingen.

 

iPhone6S Horiz 2 terstlld terstlld

 


seenthomas Pris augusti novemberweb
#seenthomas
Periodens pris!