Ring oss: 0104 50 50 00

Centralen Västlänken

Typ
Infrastruktur
Ort
Göteborg, Sverige
Kund
NCC
Start
2018
Slut
Pågående
Kontakt

Västlänkens största projekt byggs med klimatförbättrad betong

När Västlänken står klar 2026 kommer fler tåg att kunna passera genom Göteborg. Tre nya tågstationer och åtta kilometer järnväg varav sex kilometer i tunnlar under centala staden ska byggas. Till den största av stationerna, Centralen, levereras klimatförbättrad betong, betong med lägre klimatpåverkan, från Thomas Betong. Tack vare att en stor del av cementen i betongen är utbytt mot slagg minskas klimatavtrycket med hela 45 procent. 

Västlänken är en ny dubbelspårig järnväg som ska gå i en sex kilometer lång tunnel under centrala Göteborg. Utbyggnaden gör att tåginfrastrukturen förbättras och att fler tåg kan passera genom Göteborg. Tre nya tågstationer kommer att byggas, där den största blir Centralstationen. Den nya stationen gör att fler kan pendla snabbare, med färre byten. Detta bidrar till färre bilar och en minskad påverkan på klimatet.

 

 

Leverans av betong från projektplacerad fabrik 

Projekt E02 Centralen är NCC:s största projekt någonsin och består av en ny station 12 meter under marken med fyra spår och två plattformar. Utöver det byggs också tågtunnlar och så kallade tråg – tunnel utan tak. Till projektet levererar Thomas Betong sin klimatförbättrade betong Thomagrön från den projektplacerade pump som byggts upp i närheten av Centralen. Fram till i maj 2023 har över 200 000 m³ levererats.

– Till Centralen E02 levereras väldigt stora mängder klimatförbättrad betong. Det finns inget enskilt projekt eller entreprenad i Sverige med så stor volym klimatförbättrad betong som har klarat en så pass stor klimatförbättring, säger Ingemar Löfgren, FoU-Chef på C-Lab.

 

Betongfabrik centralen foto: NCC

Foto: NCC

– Fabriken kommunicerar dagligen med projektet och har sex bilar som är dedikerade till Centralen. Vi tar även betong från andra närliggande fabriker i Göteborg när det krävs extra stora volymer, berättar Jonas Davidsson, försäljningschef Väst, Thomas Betong.

  

 

God planering och kommunikation löser de logistiska utmaningarna

Logistiken kring Centralen är komplicerad, då det inte finns så mycket utrymme för pumpbilarna runt byggarbetsplatsen. För att flödet ska fungera optimalt i storgjutningarna rullar bilarna in som på löpande band med fem till tio minuters mellanrum. Tack vare pumpfabriken riskerar heller inga bilar att fastna i trafiken. Något som kan vara förödande när den färska betongen ska levereras.

Morgongjutning centralen fotoDanielZorman

Foto: Daniel Zorman

– För att planera logistik inför storgjutningar och försöka förutse nästa steg har vi täta avstämningar med varje vecka, månad och kvartal. Mötena ger oss också chans att lära av det som hänt så att vi hela tiden kommer framåt, säger Jonas Davidsson.

 

 

Klimatförbättrad betong bidrar till en bättre miljö

Till E02 Centralen använder NCC klimatförbättrad betong där 30–50 procent av cementen bytts ut mot granulerad masugnsslagg, vilket gör Centralen till Sveriges största projekt med klimatförbättrad betong. Miljövinsten med att använda den här typen av betong är stor: CO2-utsläppen minskar med cirka 45 procent, vilket motsvarar nästan 36 000 ton i minskade koldioxidutsläpp.

 

– Vi på Trafikverket vill självklart ligga i framkant av utvecklingen. När Thomas Betong och NCC presenterade den klimatförbättrade betongen var det självklart att titta vidare på den. Cementen i betongen är ju en stor källa till koldioxidutsläppen. Den klimatförbättrade betongen är bättre för miljön och hjälper oss på Trafikverket att nå våra klimatmål, säger Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket.

Läs även om: Sänker CO2-utsläppen med 36 000 ton i landets största projekt med lägre andel cement i betongen

 

Den klimatförbättrade betongen som används till Centralen är skräddarsydd för projektet och har tagits fram av tekniska specialister på Thomas Betong i samråd med Trafikverket och NCC. 

 

– Vi är stolta över att vara del av en såpass viktig satsning på infrastrukturen, där miljöaspekten har fått ta stor plats. Vi hoppas även att detta öppnar upp för fler stora projekt med klimatförbättrad betong, avslutar Carina Edblad, vd, Thomas Betong.

 Centralen gjutning fotoMalinOdeparkLarsson

Foto: Malin Odepark Larsson

Beställare
Trafikverket

Huvudkonstruktör
NCC


Bilder från Daniel Zorman, Malin Odepark Larsson och NCC.


Läs mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan
.