Ring oss: 0104 50 50 00

VÄLTBETONG

PRODUKTBESKRIVNING

Vältbetong är en produkt som är lämplig för beläggning och hårdgörning av stora ytor utomhus.

Produkten har mycket styv konsistens som kräver utläggning och packning med hjälp av maskinell utrusning.

 

EGENSKAPER

Vältbetong kännetecknas av:

 • tryckhållfasthetklass C32/40
 • god frostbeständighet
 • hög styvhet
 • liten krympning
 • resistens mot oljor och drivmedel

 

ANVÄNDNING

Produkten används som beläggning i alla typer av ytor utsatta för höga punktlaster eller tung trafik, t. ex.:

 • industriplaner och industrivägar
 • containerplaner
 • terminaler
 • busshållplatser
 • besinstationer
 • gårdsplaner för lantbruk
 • dammbyggnation

 

Att tänka på vid hantering av Vältbetong

 • Vältbetong är känslig för variationer i fuktkvoten och transporten skall därför ske i täckta lastbilar. Transporten bör planeras för att undvika väntetider på arbetsplatsen.

 • Det är viktigt att du packar betongen inom 1,5 timme och absolut senast 2 timmar från att betongen har tillverkats på fabrik.
 • Om packning sker senare än detta finns det stor risk att cementet i vältbetongen har börjat binda och därmed kommer vältbetongen inte att uppnå rätt tryckhållfasthet.

 • Vältbetong ska inte läggas ut om temperaturen understiger +5°C.

 • Vältbetong får inte läggas ut på fruset underlag eller om det finns tjäle i marken. Fritt vatten får inte förekomma på underlag som ska beläggas. Om underlaget är helt torrt rekommenderar vi att fukta upp det lätt så att det inte suger upp vatten från vältbetongen.

 • Undvik vattning direkt på nyg juten vältbetong då det kan skada ytan. Däremot kan det vara lämpligt att påbörja detta efter 2 dygn (när ytan är tillräckligt hård) under förutsättning att det inte finns risk för kall väderlek och frost. Då ska du inte använda vatten.

 • Den färdiga ytans egenskaper är beroende på hur effektiv härdningen har varit. För att förhindra avdunstning från ytan rekommenderar vi att täcka ytan, antingen med en våt geotextil eller plastfolie/presenning.