Ring oss: 0104 50 50 00

UNDERVATTENSBETONG (UV-BETONG)

PRODUKTBESKRIVNING

Undervattensbetong erbjuds i två varianter, för gjutningar av oarmerade och ibland även armerade konstruktioner under vatten. Produkterna motstår urvaskning och behåller sina egenskaper även vid gjutning i strömmande vatten.

Undervattensbetong är sammansatt, specificerad och tillverkad enligt AMA Anläggning 13.

 

EGENSKAPER

Undervattensbetong innehåller antiurvaskningsmedel (ett stabiliseringsmedel) som ökar sammanhållningen på produkten.

Det är viktigt att tänka på att betongens hållfasthetstillväxt är något långsammare vilket kan behövas beaktas i samband med formrivning.

Produkterna innehåller anläggningscement som uppfyller krav enligt SS- EN 197-1 +A1+A2+A3 samt SS 134202 (BV), SS 134203 (LA) och SS 134204 (SR).

 

Tryckhållfasthetsklass  vct  Exponeringsklass  Konsistens
 C28/35  0,55  -  S5
 C32/40  0,45  XS2  S5

Dmax: 16

 

ANVÄNDNING

Produkterna används i alla typer av undervattenskonstruktioner där det finns risk för urvaskning av betongen i samband med gjutning.

 

HANTERING

Personen som leder och övervakar utförandet ska uppfylla kraven för kompetensklass I-U (SS 137006).

Nyg jutna ytor ska hållas fuktiga och vid behov skyddas med värmeisolering under de första fem dygnen efter g jutning.

För detaljerad information om hantering, utförande, kontroll, provning, g jutfogar, etc se AMA Anläggning 17.