Ring oss: 0104 50 50 00

Thomasnabb och Thomasnabb Plus

Thomasnabb och Thomasnabb Plus förbättrar vinterprestanda på våra standardprodukter genom att förkorta bindetiden (glättningstiden) samt påskynda hållfasthetstillväxten och formrivningstiden.


Det gör det helt enkelt enklare att klara av vintergjutning vid kalla väderlag. Tänk också på att beställa varmbetong då det är en förutsättning för att få fullgott resultat med Thomasnabb och Thomasnabb Plus.

 

 

 


PRODUKTBESKRIVNING
Thomasnabb är ett produkttillval som består av en speciell typ av accelerator i låg dosering. 

 Rekommenderas om en snabb glättning eftersträvas.


Thomasnabb Plus är ett produkttillval som består av en speciell typ av accelerator i hög dosering.
 Rekommenderas vid vägg och valv gjutning där det ställs höga krav på betongens tidiga hållfasthetsutveckling. 

EGENSKAPER 

Thomasnabb förbättrar vinterprestanda på våra standardprodukter genom att förkorta bindetiden. Genom att välja produkttillvalet Thomasnabb förkortas tiden fram till glättning med ca 3 timmar. Detta medför att arbetet kan utföras mycket snabbare på dagtid och man kan undvika att arbeta övertid.

Thomasnabb Plus
förbättrar vinterprestanda på våra standardprodukter genom att påskynda hållfasthetstillväxten och därmed säkerställa formrivningstiden.

 

  

 

Exempel på hållfasthetsutveckling (MPa) efter 1 dygn för betong med och utan produkttillval Thomasnabb Plus när betongen efter gjutning kylts ned till + 5 °C i formen.


ANVÄNDNING
Förbättrar vinterprestanda på våra standardprodukter genom att förkorta bindetiden (glättningstiden) samt påskynda hållfasthetstillväxten och formrivningstiden.


HANTERING
För att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täcka nygjutna ytor. Vid pumpning bör pump med minst 3" slang användas. Tiden från blanding till utläggning bör begränsas till max en timme.


ATT TÄNKA PÅ VID GJUTNING I KALLT VÄDER
Vid kallt väder förlängs härdningstiden. När temperaturen närmar sig +5 grader kan den vara 8–10 timmar. Vid gjutning under noll grader måste speciella åtgärder vidtas. Färsk betong får aldrig frysa. Det går bra att gjuta även om det är vinter!

 

 kontakta oss Innan gjutningen i samband med beställning för att diskutera lämpligt produktval samt vinteråtgärder på byggarbetsplatsen.