Ring oss: 0104 50 50 00

PRODUKTBESKRIVNING

Thomabalkong Grön är en prefabricerad balkong med betydligt ljusare ytor och med 30 % lägre CO2-avtryck. Produkten ingår i Thomas Miljöstomme.Thomabalkong Grön tillverkas i en speciellt framtagen betong. Överytan rollas för att få rätt ytfinish och har ett fall mot framkant. Thomabalkong Grön anpassas efter ditt projekts förutsättningar. Vi konstruerar, tillverkar och leverarar färdiga balkonger med önskad infästningslösning. 

Viktiga fördelar:
  Balkongerna är helt färdiga att monteras vilket sparar tid på byggarbetsplatsen.
  Ljusa och fina ytor.
  30 % lägre CO2-avtryck.

 

EGENSKAPER

 xxxx

Hållfasthetsklass: C32/40
Exponeringsklass: XC4, XF3 (frostbeständig betong)

 

ANVÄNDNING

Thomabalkong Grön används för snabbt och rationellt balkongbyggande i flerbostadshus.

 

MONTAGE OCH HANTERINGVid leverans av Thomabalkong Grön skyddas överytan med en duk. Elementen ska lyftas och transporteras så att sprickbildning och brytskador inte uppstår. Mer information om lyft enligt särskilda anvisningar.