Ring oss: 0104 50 50 00

FRYSPROVAD BETONG

PRODUKTBESKRIVNING

Frysprovad betong är en serie produkter som har en provad och dokumenterad motstånd mot frysning. Produkten motstår upprepad frysning och tining i en mycket aggressiv miljö med klorider utan att brytas ner av frost.

Produkten är provad på ett ackrediterat laboratorium och uppfyller krav på god frostbeständighet enligt SS 137003 och AMA Anläggning.

 

EGENSKAPER

Frysprovad betong innehåller anläggningscement CEM I 42,5 N-SR 3 MH/LA.

Anläggningscementet har en begränsad värmeutveckling och uppfyller kraven för sulfatresistenta Portlandcement typ SR 3 enligt SS-EN-197-1.

Produkten är provad enligt SS 137244 1A och uppfyller krav på god frostbeständighet.

 Tryckhållfasthetsklass  vct  Exponeringsklasser
 C40/50 0,40  XD3, XS3, XF4 
 C35/45 0,40  XD3, XS3, XF4
 C32/40 0,45  XD2, XS2, XF4 

Dmax: 8, 16 eller 25 mm
Konsistensklasser: S3, S4, S5, SF2 (SKB)

 

ANVÄNDNING

Produkterna används i alla typer av utomhuskonstruktioner i marina miljöer eller i konstruktioner utsatta för tösalter.

 

HANTERING

För att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täcka nygjutna ytor, alternativt använda vattendimma. 

Frysprovad betong innehåller luftporbildare och därför rekommenderar vi en lättare bearbetning av ytan (skurning) för att undvika eventuell delaminering.