Ring oss: 0104 50 50 00

Betong med krav på vct

PRODUKTBESKRIVNING

Betong med krav på vct styrs av de föreskrivna exponeringsklasser för den aktuella konstruktionsdelen.

Betongen erbjuds i två serier, en för anläggningsprojekt och en för övriga byggprojekt.

Anläggning.
Infraprojekt eller andra projekt där det finns krav på anläggningscement t. ex. beroende på begränsad värmeutveckling samt med krav på exponeringsklasser.

Övriga projekt.
Projekt med krav på exponeringsklasser.

 

EGENSKAPER

Produkter för anläggningsprojekt innehåller anläggningscement CEM I 42,5 N-SR 3 MH/LA.

Produkter för övriga projekt innehåller CEM II/A-LL, CEM II/A-V, eller CEM I 42,5 R.

 Tryckhållfasthetsklass  vct  Exponeringsklasser
 C40/50 0,40 XD3, XS3
 C35/45 0,45 XD2, XS2
 C32/40 0,50 XC3, XA1
 C30/37 0,55 XC4
 C28/35 0,60 XC2, XF1

Dmax: 8, 16 eller 25 mm

Konsistensklasser: S3, S4, S5

 

ANVÄNDNING

Produkterna används i alla typer av konstruktioner när exponeringsklasser styr produktvalet.

 

HANTERING

För att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täcka nyg jutna ytor, alternativt använda vattendimma.