Ring oss: 0104 50 50 00

Betong med krav på hållfasthet

PRODUKTBESKRIVNING

Betong med krav på hållfasthet styrs av den föreskrivna hållfasthetsklassen för den aktuella konstruktionsdelen.

 

EGENSKAPER

Produkterna erbjuds i hållfasthetsklasser mellan C40/50 och C25/30. 

 Tryckhållfasthetsklass  Exponeringsklasser
 C40/50  XC1
 C35/45  XC1
 C32/40  XC1
 C30/37  XC1
 C28/35  XC1
 C25/30  XC1

Dmax: 8, 16 eller 25 mm

Konsistensklasser: S3, S4, S5

 

ANVÄNDNING

Produkterna används i alla typer av konstruktioner när tryckhållfastheten på betongen styr produktvalet.

 

HANTERING

För att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täcka nyg jutna ytor, alternativt använda vattendimma.