Ring oss: 0104 50 50 00

Betong med garanterad lufthalt

PRODUKTBESKRIVNING

Betong med garanterad lufthalt är en frostresistent betong med tillsats av luftporbildande tillsatsmedel. Betongen erbjuds i två serier, en för anläggningsprojekt och en för övriga byggprojekt.

Anläggning.
Infraprojekt eller andra projekt där det finns krav på anläggningscement t. ex. beroende på begränsad värmeutveckling samt med krav på frostresistens, exponeringsklasser och hållfasthet.

Övriga projekt.
Projekt med krav på frostresistens, exponeringsklasser och hållfasthet.

 

EGENSKAPER

Produkter för anläggningsprojekt innehåller anläggningscement CEM I 42,5 N-SR 3 MH/LA.

Produkter för övriga projekt innehåller CEM II/A-LL, CEM II/A-V, eller CEM I 42,5 R.

 Tryckhållfasthetsklass  vct  Exponeringsklasser
 C35/45 0,40  XD3, XF2
 C32/40 0,45  XD2, XF2
 C30/37 0,50  XC4, XF3
 C28/35 0,55  XC4, XF3

Dmax: 8, 16 eller 25 mm

Konsistensklasser: S3, S4, S5, SF2 (SKB)

 

Lägsta garanterad lufthalt (enligt SS 137003:2015)

 Dmax (mm)  Lufthalt (%)
 25  4,0
 16  4,5
 8  5,0

 

ANVÄNDNING

Produkterna C35/45 och C32/40 används i alla typer av utomhuskonstruktioner i exponeringsklass XF2 utsatta för frysning, med avvisningsmedel och måttlig vattenmättnad.

Produkterna C30/37 och C28/35 används i alla typer av utomhuskonstruktioner i exponeringsklass XF3, utsatta för frysning, utan avvisningsmedel med hög vattenmättnad.

 

HANTERING

För att säkerställa en god härdning rekommenderar vi att täcka nyg jutna ytor, alternativt använda vattendimma.

Betongen innehåller luftporbildare och därför rekommenderar vi en lättare bearbetning av ytan (skurning) för att undvika eventuell delaminering.