Ring oss: 0104 50 50 00

ProductXchange

ProductXchange är en plattform som designats för att hjälpa entreprenörer, kunder och byggherrar att på ett enkelt och tydligt sätt lösa problem kopplade till kemikaliehantering och insamling av dokument för produkter till sina projekt. Systemet är uppbyggt efter EU-normer men har sin huvudmarknad och sin ägare coBuilder i Norge. För att maximera kundnyttan och i möjligaste mån förenkla och stötta våra kunder så har Thomas Betong valt att bli en del av ProductXchange plattformen och vara registrerade i databasen.

 

ProductXchange hjälper dig med att:

• Uppfylla lagmässiga och kundrelaterade krav
• Få en översikt över kemikaliehanteringen på dina arbetsplatser/projekt
• Implementera risk- och substitutionsvärderingar
• Försäkra dig om att dina arbetstagare får relevant information genom informationsbladet som har utformats utifrån säkerhetsdatabladet.

 

Saknar du någon information i/om systemet eller vill ha mer information vänligen kontakta vår KMA avdelning eller läs mer på: www.productxchange.com

 

PXC logo