Ring oss: 0104 50 50 00
2020-08-03

Information med anledning av Coronaviruset/Covid-19

Vi bevakar och följer noga utvecklingen av spridningen av Corona-virus (COVID-19), särskilt beaktat vilka eventuella konsekvenser detta kan få för våra kunder och samarbetspartner. Thomas Betong AB har fortsatt full verksamhet i produktionen och av våra leveranser.

 

Vi ser i nuläget inga störningar i leveranser av råvaror eller komponenter från våra leverantörer. Eftersom situationen kan ändras snabbt har vi en pågående dialog och riskbedömning med våra leverantörer.

 

Vi har en riskhanteringsgrupp som aktivt arbetar med riskanalys gällande material- och tjänsteförsörjning, våra anställda samt underentreprenörer. Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att begränsa smittspridning och vi förbereder oss på en ytterligare försämring av situationen.

 

Vi har konstaterat att ingen produktionspersonal har befunnit sig i något av de tidigare bedömda riskområdena.

 

Våra åtgärder omfattar bland annat högt fokus på förebyggande aktiviteter med instruktioner för vår personal kring hygien för att minimera risken för spridning på våra arbetsplatser. Vi ställer in planerade evenemang och har infört begränsningar för resor och möten. Vi ser också över och jobbar med olika bemanningslösningar för att möta ett eventuellt bortfall av personal.

 

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och efterlever de officiella riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och WHO ger med anledning till Covid-19 och de restriktioner som publiceras för de länder som vi verkar i.

 

Vi på Thomas Betong AB kommer att göra allt vi kan för att våra leveranser och kundåtaganden ska infrias.

 

Om situationen förändras kommer den informationen att publiceras på vår hemsida thomasbetong.se.

 

Vi bryr oss om varandra och om vi alla gör vår del för att förhindra smittspridning kan vi minska risken för alla och hålla vårt samhälle igång på ett säkert sätt.

 

 

Carina Edblad

VD Thomas Betong

 

Ladda ner PDF