Ring oss: 0104 50 50 00

Senaste nyheter

Thomas Betong tillverkar plattbärlag i klimatförbättrad betong med 36 % lägre koldioxidavtryck

2020-12-14

Till sitt gröna erbjudande lägger Thomas Betong nu en ny unik produkt, Thomaplatta Grön som är ett plattbärlag där betongen har över trettio procentlägre  koldioxidavtryck i jämförelse med nuvarande betong.

 

Thomas Concrete Group växer genom förvärv

2020-12-09

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group växer i Europa genom att förvärva Sollebrunns Betongelement AB. I och med förvärvet blir bolaget även största aktieägare (35,48 procent) i det polska företaget Scanbet Sp. z o.o. som utvecklar och producerar prefabricerad betong.

Stororder till Västlänken etapp Korsvägen, med klimatförbättrad betong

2020-10-07

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong, samt rådgivnings-, support- och pumptjänster till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 m3. För att nå målet om en minskad klimatpåverkan inom projektet med minst 25 procent används klimatförbättrad betong.

2020-07-01

Följ leveranser i realtid med Min Betong®

2020-04-06

Ny Hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

2020-01-24

Effektivare kommunikation med Min Betong

2019-10-03

Thomas Betong får förtroendet av NCC att leverera till E02 Centralen i Göteborg.

2019-03-28

Thomas Betong rekryterar från Skanska