Ring oss: 0104 50 50 00

Miljöbedömningssystem

Det finns flera olika miljöbedömningssystem för byggprodukter, med varierande kriterier som måste uppfyllas för att en produkt ska anses godkänd och registrerad. Byggvarudeklarationer används som bedömningsunderlag i flertalet av systemen. 

 

Våra produkter finns i samtliga miljöbedömningssystem.
  • BASTA med fokus på det kemiska innehållet och att fasa ut ämnen med skadliga egenskaper ur byggprodukter. Registrerade produkter i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper.
  • Byggvarubedömningen beaktar byggrelaterade produkter utifrån kemiskt innehåll och miljöpåverkan. Utvalda aspekter under produktion-, användning- och rivningsfaserna bedöms ur ett livscykelperspektiv.
  • SundaHus bedömer och dokumenterar produkter på kemisk ämnesnivå för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid. SundaHus är ursprungligen framtagen för fastighetsägare och fokus är på produkter som används vid fastighetsförvaltning.
  • Svanens Husproduktsportal är en databas där registrerade byggprodukter är godkända för användning i Svanenmärkta hus.

 

Status i de olika bedömningssystemen:

 

Produkt Byggvaru-
bedömningen
BASTA SundaHus Svanens
Husproduktportal
Skalvägg/
Thomaskal
 Accepteras  Registrerad  A  Godkänd
Plattbärlag  Accepteras  Registrerad  B  Godkänd
Balkong  Accepteras  Registrerad  -  Godkänd
Massivvägg  Rekommenderas  -  A  Godkänd
Halvsandwich
Yttervägg 
 Rekommenderas  -  B  Godkänd
 Fabriksbetong
- färsk betongmassa
 Accepteras  -  B  Godkänd