Ring oss: 0104 50 50 00

Miljöbedömningssystem

Det finns flera olika miljöbedömningssystem för byggprodukter, med varierande kriterier som måste uppfyllas för att en produkt ska anses godkänd och registrerad. Byggvarudeklarationer används som bedömningsunderlag i flertalet av systemen. 

 

Våra produkter finns i samtliga miljöbedömningssystem.
  • BASTA med fokus på det kemiska innehållet och att fasa ut ämnen med skadliga egenskaper ur byggprodukter. Registrerade produkter i BASTA får inte innehålla ämnen med specificerade skadliga egenskaper.
  • Byggvarubedömningen (BVB) beaktar byggrelaterade produkter utifrån kemiskt innehåll och miljöpåverkan. Utvalda aspekter under produktion-, användning- och rivningsfaserna bedöms ur ett livscykelperspektiv.
  • SundaHus bedömer och dokumenterar produkter på kemisk ämnesnivå för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid. SundaHus är ursprungligen framtagen för fastighetsägare och fokus är på produkter som används vid fastighetsförvaltning.
  • Svanens Husproduktsportal är en databas där registrerade byggprodukter är godkända för användning i Svanenmärkta hus.

 

Status i de olika bedömningssystemen:

 

Produkt Fabrik Byggvaru-
bedömningen
BASTA SundaHus Svanens
Husproduktportal
Balkong/loftgång Sollebrunn Accepteras Registrerad A Godkänd
Balkong Lane-Ryr/Heby Accepteras Registrerad A Godkänd
Halvsandwich Yttervägg Lane-Ryr/Heby Rekommenderas Registrerad B Godkänd
Halvsandwich Yttervägg Sollebrunn Rekommenderas Registrerad A Godkänd
Massivt bjälklag Sollebrunn Accepteras Registrerad A Godkänd
Massivvägg Sollebrunn Rekommenderas Registrerad A Godkänd
Massivvägg Heby Rekommenderas Registrerad A Godkänd
Pelare/balk Sollebrunn Rekommenderas Registrerad A Godkänd
Plattbärlag Samtliga Accepteras Registrerad B Godkänd
Skalvägg Samtliga Accepteras Registrerad A Godkänd
Thomaplatta grön Samtliga Rekommenderas Registrerad A Godkänd
Sandwichvägg Sollebrunn Rekommenderas Registrerad A Godkänd
Trappa Sollebrunn Rekommenderas Registrerad A Godkänd