Ring oss: 0104 50 50 00

Kom i gång på några minuter

EN KOMPLETT LÖSNING SOM GER DIG FULLSTÄNDIG INSIKT - ÄVEN IN I FRAMTIDEN

En hållbar hårdvara, ansluten till portalen Min Betong® och trådlös anslutning kombinerat till ett lättanvänt, men ändå kraftfullt, verktyg.

 

 

Mätningarna baseras på principen om betongmognad och betongtemperaturen - beräknar automatiskt betongmognaden och hållfastheten - som kan följas online när som helst!
Du kan också prognostisera när betongen kommer att nå sitt målvärde genom att mata in förutsättningar för gjutning och konstruktion. Med hjälp av avancerade algoritmer och unik AI-teknik räknar systemet ut när betongen bör uppnå sitt målhållfasthetsvärde.

 

1. Montera mättråd
 
Montera mättråd Thomas Betong
 • Fäst mättrådarna med hjälp av buntband i plast eller en stark tejp så att de håller sig på plats under gjutningen.
 • Använd inte buntband i metall eller liknande då de kan förstöra mättrådarna.
2. Koppla på sensorer
 
Koppla på sensorer Thomas Betong
 • Placera sensorerna på ett bra ställe på din arbetsplats. Helst skall den hängas på en säker plats. En sensor används för att mäta omgivande temperatur.
 • Säkerställ att mättråden är korrekt isatt i sensoren. När mättråden är isatt skall LEDlampan på sensorn börja lysa och blinka, vilket indikerar att data skickas.
 • Mättråden måste sitta i under hela mätningen.
3. Gjut betong
 
gjut betong Thomas Betong  
4. Starta mätning
 
Starta mätning Thomas Betong
 • Starta din mätning i Min Betong®, i mobilappen eller på webben.
 • Lägg till prognos genom att mata in förutsättningar för gjutning och konstruktion.
 • Följ utveckling och prognos av temperaturen och hållfastheten.
 • Stoppa mätningen när du har nått önskad hållfasthet.
5. Ladda ner dina mätresultat
 
Digital Hållfasthetsmättning rapport
 •  Ladda ner dina resultat i PDF format
 Förstärkare
 
Thomas Concrete Group Digital Hållfasthetsmätning 1
 • Förstärkare - Koppla ström till förstärkaren och kontrollera dess status.
 • Placera förstärkaren så att den är riktad mot sensorerna.
 • LED-lampan skall lysa grönt om allt är OK.

 

 

 Kontakta oss Thomas Betong

 

Jag vill beställa DEMO >>

 

Jag vill få en OFFERT >>