Ring oss: 0104 50 50 00

Betong är ett fantastiskt och hållbart byggmaterial

Betong är en förutsättning för att kunna bygga de nya bostäder och den nya infrastruktur som faktiskt behövs. Samtidigt står vi inför flera utmaningar. Bland annat förespråkar många politiker mer trä i byggandet och att utsläppen av koldioxid måste minska.

 

Idag släpper cementtillverkningen ut betydande mängder koldioxid. Så mycket som nittio procent av utsläppen från betong kommer från cementen. Mellan en och fem procent kommer från själva betongtillverkningen och mellan fem och åtta procent från transporter av råmaterial och betongen.

 

Genom åren har vi på Thomas Concrete Group jobbat målinriktat med att minska betongens klimatpåverkan under hela livscykeln. Vi satsar på att göra vår produktion och våra transporter mer effektiva och samt att använda mer alternativa bindemedel till traditionell cement. Thomas Betong var först i Sverige med att redan 2012 erbjuda sina kunder avsevärt mer klimatvänlig betong. Thomagrön är nu en etablerad produkt där betong med upp till 50 % lägre klimatpåverkan uppnås. Thomas Miljöstomme lanserades 2016 och är ett helt unikt bygg system med 30% lägre koldioxidavtryck. För att öka transparensen och ge vara kunder möjlighet att göra mer hållbara val erbjuder vi EPDer (Environmental Product Declaration) för produkter och projekt.

 

För tillfället finns det en tendens att ett visst byggmaterial föreskrivs i ett tidigt skede i ett projekt. Det är fel och i min mening hämmar det också utvecklingen. Dessutom kan man generellt inte ställa olika byggmateral mot varanda utan att beakta varje projekts krav och funktion. Politik och regelverk ska i stället ställa rätt och höga materialneutrala krav. Krav som är funktions- och livcykelbaserade. Materialtillverkarna kommer då på lika villkor fortsätta utveckla nya innovativa och klimatoptimerade produkter. Och marknaden kommer då att välja det bäst lämpade materialet. Jag menar inte att vi bara ska bygga med betong eller att betong hämningslöst ska användas till allt överallt. För att bygga långsiktig hållbara bostäder och infrastrukturer ska vi ha rätt material på rätt plats.

 

Jag är stolt och hedrad att i februari i år börjat som hållbarhetschef på Thomas Concrete Group med ansvar att driva och samordna koncerns hållbarhetsarbete. Att jag rapporterar direkt till Koncernens VD understryker vikten som vårt företag lägger på hållbarhet och att vi jobbar med hållbarhet på riktigt.

 

Genom innovation och partnerskap har vi inom Thomas Concrete Group som ambition att driva och leda utvecklingen av hållbara betongprodukter och lösningar.

 

Karin Gäbel

Hållbarhetschef

Thomas Concrete Group