Betong och Prefab

NYHET! Läs om unikt byggsystem för platsgjutna stommar med 30 % lägre CO2-avtryck - Thomas Miljöstomme® 

 

Vi jobbar efter att försöka optimera våra betonger efter den funktion användaren efterfrågar. Vill kunden ha en betong, som torkar ut till ett visst datum för mattläggning, så specialdesignar vi betongen för detta ändamål, eller om man vill komma hem i tid efter glättning av betongytan, så levererar vi en betong, som klarar detta. Kundens önskemål står i fokus.

 

Vi är en komplett leverantör till det platsgjutna byggandet, då vi är leverantör av både betong och prefabprodukter. Vi har stor erfarenhet och kunskap från platsgjutet byggande och kan medverka i tidiga skeden med förslag till kostnadseffektiva stomlösningar. Det är på planeringsstadiet man kan spara de stora pengarna, så tänk efter före. Tveka inte att ta kontakt med Thomas Betong. Vi kan lämna pris på både betong, plattbärlag och väggar.

 

Vårt sätt att bygga hus innebär ett snabbt stommontage. Man monterar ca 280 – 300 m² plattbärlag eller ca 100 – 110 m² skalvägg på ca 2 timmar och med 2 man. Montaget sker direkt från lastbilen med mobilkran alternativt en byggnadskran. Vi levererar i rätt tid enligt Era önskemål.

 

Inga projekt är för stora eller för små för oss. I huvudsak levererar vi formprodukter inom Sverige och Norge, men har även levererat till Danmark, Åland och Spanien.

Nedan finner Du de produkter och tjänster som vi erbjuder.

 

Vi ser stor potential att i ett nära samarbete med kunden vara pådrivande i utveckling av det platsgjutna byggandet.

Thomas Betong levererar betong med bestyrkta egenskaper. Detta innebär att Du som beställare och kund endast behöver tänka på att utföra mottagningskontroll. 

Thomas Betongs betongfabriker är tillverkningskontrollerade enligt SS EN 206.